Jakie moduły znajdę w TeamToolbox?

Jakie moduły znajdę w TeamToolbox? W Teamtoolbox znajdziesz nastepujące moduły: Kompetencje, Kartki Kudo, Feedback, Happiness Index, Market Inicjatyw (system kafeteryjny budowany przez społeczność, CSR) z wewntrzną walutą, Tablicę, Listy TO-DO, Chat, Culture Book. Poza tym masz do dyspozycji Profil użytkownika z DNA Użytkownika, motywatorami i stylami osobowości). Dzięki NPS Pracownika możesz Czytaj dalej…

Kto stworzył TeamToolbox?

Kto stworzył TeamToolbox? Jesteśmy zespołem pasjonatów, specjalistów z zakresu tworzenia oprogramowania, analizy i UX, People&Culture, customer success i marketingu. Wierzymy w podejście people first, które wdrażamy w zespołach, w których sami pracujemy. Chcemy dzielić się tą wiedzą z innymi.  Platofrmę Teamtoolbox powstała jako wewnętrzny startup w ramach software house ISOLUTION. Czytaj dalej…

W czym pomoże mi TeamToolbox?

W czym pomoże mi TeamToolbox? Teamtoolbox może pomóc Ci w budowaniu kultury organizacyjnej, w której centrum jest człowiek oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez pracę zdalną i rozproszenie członków zespołów.  Odpowiadamy na wyzwania, które stoją przed organizacjami w świecie VUCA: budowanie kultury doceniania (Merit Money, Kudo), szeroko pojęty Czytaj dalej…

Czym jest TeamToolbox?

Czym jest TeamToolbox? TeamToolbox to platforma Software as a Service (SaaS), zbiór narzędzi do budowania przyjaznego środowiska pracy w oparciu o: wzajemne docenianie, skrojone na miarę motywowanie, ciągły feedback i bieżącą komunikację.Teamtoolbox pozwala zadbać o efektywną komunikację i współpracę w zespole w oparciu o ciągłe docenianie, feedback i zaangażowanie, a Czytaj dalej…

Dlaczego zbudowaliście TeamToolbox?

Dlaczego zbudowaliście TeamToolbox? Wiele lat temu zdecydowaliśmy, że elementem, który będzie wyróżniał tworzony przez nas software house, będzie kultura organizacji. Dodatkowo stworzyliśmy społeczność ludzi, którzy dzielą nasze zainteresowania i również chcą tworzyć miejsca, w których człowiek jest ważny, ludzie z chęcią przychodzą do pracy. Okazało się, że jest bardzo wiele Czytaj dalej…