Czy wiesz, że

0 % pracowników

Teamtoolbox wspiera zespoły i organizacje w wielu aspektach budowania kultury organizacji, komunikacji, współpracy oraz potencjału ludzi.

Wspierając HR i dostarczając informacji Biznesowi.

Dzięki skorelowaniu wskaźników agregowanych przez aplikację z współczynnikami ważnymi dla Twojej firmy, możesz w trybie ciągłym monitorować zależności pomiędzy zadowoleniem Twoich pracowników a ich efektywnością. 
Sprawdź jak bardzo Twój biznes zależy od ludzi!

Holistycznie i kompleksowo

Monitoruj parametry HR w trybie on-line na wszystkich poziomach – użytkownika, zespołu, projektu, unitu czy organizacji.

Tak prosto, jak to tylko możliwe!

Czy znasz regułę KISS (eng. Keep It Simple, Stupid)? Projektując Teamtoolbox dążyliśmy do stworzenia przejrzystej struktury, bez zbędnych elementów w aplikacji możliwej do kompleksowego wykorzystania dla każdego użytkownika.
Realizujemy trudne sprawy za pomocą prostych narzędzi – nie chcemy komplikować Ci życia 😉

Na wielu płaszczyznach

Nie masz pewności, jakie są wymierne korzyści?
Poniżej opisujemy to z trzech perspektyw – każda z nich opiera się na doświadczeniu naszych użytkowników i klientów!

Korzyści dla biznesu

Dzieląc się naszymi doświadczeniami, oddajemy Ci naszą aplikację z nadzieją, że tak jak my chcesz uwalniać potencjał swoich współpracowników poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej m.in. na: zadowoleniu z pracy, zaufaniu, przekazywaniu informacji zwrotnej, komunikacji, docenianiu, motywowaniu.

Narzędzia zaimplementowane w aplikacji pozwolą Ci na lepszy wgląd w dane gromadzone przez Twoich ludzi. Możesz np. przeglądać szczegółowe dane o wskaźnikach Happiness Index – ta jedna, pozornie drobna, funkcja pozwoli Ci na bardzo szybkie wykrywanie potencjalnych problemów w zespole i zapobieganie ich eskalacji.

Z perspektywy biznesu korzyści jest naprawdę wiele – to od Ciebie zależy, jak wykorzystasz aplikację. 😉 Możesz między innymi:

 • monitorować w trybie ciągłym wskaźniki mające kluczowy wpływ na efektywność pracowników i sukcesy Twojej firmy;
 • motywować pracowników w sposób bazujący na motywacji wewnętrznej;
 • wspierać rozwój kompetencji pracowników, a tym samym w pełni wykorzystywać silne strony Twojej organizacji;
 • zmniejszyć rotację pracowniczą, a tym samym obniżyć koszty związane z zatrudnianiem nowych pracowników.

Co będzie miał z tego HR?

Jeśli odpowiadasz za ludzi w organizacji, kulturę organizacyjną, komunikację, TeamToolbox pomoże Ci zadbać o zaangażowanie i w efekcie obniżyć rotację w Twojej organizacji. 

Dzięki narzędziom TeamToolbox: 

 • skrócisz czas potrzebny na wdrożenie osoby do organizacji 
 • usprawnisz proces wdrożenia 
 • zmierzysz poziom zadowolenia ludzi w organizacji  
 • popilotujesz na tej podstawie proces wdrażania zmian w obszarach wskazanych do poprawy 
 • wdrożysz kulturę doceniania i feedbacku 
 • sprawdzisz, jak w praktyce działają wartości firmowe 
 • usprawnisz komunikację 
 • wdrożysz benefity dopasowane do potrzeb pracowników  
 • dasz ludziom przestrzeń do angażowania się w ważne dla nich inicjatywy społeczne 
 • wesprzesz menedżerów w motywowaniu zespołu  
 • wesprzesz proces budowania relacji w zespołach 
 • dostarczysz dodatkowe narzędzia usprawniające codzienną pracę 

Co będzie miał z tego użytkownik?

Nasi użytkownicy wskazują na wiele walorów aplikacji, m.in:

 • możliwość rozwoju osobistego w obszarze własnych kompetencji dzięki wykorzystaniu Wewnętrznego Systemu Mentoringowego;
 • utrzymanie relacji z członkami zespołu;
 • możliwość świadomego budowania relacji i doskonalenia charakteru współpracy dzięki informacji nt. typów osobowości, motywatorów itp.;
 • dostęp do benefitów pracowniczych i możliwość uczestniczenia w inicjatywach CSR – bez ograniczeń;
 • realny wpływ na komunikację wewnętrzną, atmosferę pracy i poczucie bezpieczeństwa oparte na rzetelnym feedbacku.

TeamToolbox jest narzędziem, które realnie usprawnia pracę, jest fundamentem dla wspólnych wartości i wnosi zmianę poprzez proste działania.

Dzięki funkcjonalnościom takim jak kartki KUDO czy żetony i monety, umocnieniu ulega kultura wzajemnego doceniania. Moduł marketu z wykorzystaniem merit money pozwala równocześnie na budowanie poczucia sprawczości pośród zespołu
– każdy sam kreuje swoją rzeczywistość.
W tym ujęciu warto również zwrócić uwagę na indywidualne profile użytkowników z wszystkim jego elementami o charakterze integracyjnym – są one źródłem informacji o pracownikach, ich potrzebach i nastrojach, mając jednocześnie ogromny wpływ na poczucie integralności pracowników w zespołach rozproszonych.

Integruj się z dowolnym rozwiązaniem

Korzystaj z dowolnej przeglądarki i na dowolnym urządzeniu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

E-mail:

Obserwuj nas na: