Skonfiguruj aplikację dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Kompetencje

Stwórz macierz kompetencji, zwiększ efektywność pracowników i wspieraj ich rozwój.

 • kompetencje i zainteresowania wszystkich pracowników w jednym miejscu,
 • planer ścieżek rozwoju oraz system mentoringowy zintegrowany z aplikacją,
 • istotne dla budowania zespołu informacje o pracownikach zebrane  jednym miejscu.

Happiness Index

Zbierz feedback i badaj zadowolenie z pracy jeszcze bardziej efektywnie
za pomocą prostej ankiety w aplikacji

 • dodatkowe wskaźniki jak badanie NPS czy Motywatory,
 • zwiększone zaangażowane pracowników,
 • zmniejszona rotacja pracownicza i przyjazna atmosfera pracy.

Kartki Kudo

Docenianie, feedback i kultura organizacji wzmocnione jednym narzędziem

 • możliwość wysyłania kartek wewnątrz i na zewnątrz systemu,
 • narzędzie dostępne dla wszystkich członków zespołu, także z sektora blue-collar oraz w warunkach pracy zdalnej,

Market i Punkty

Kafeteria benefitów pracowniczych bez prowizji, bez pośredników
 i na własnych zasadach

 • benefity zgłaszane przez pracowników zgodnie z ich potrzebami,
 • bez prowizji po stronie dostawcy – opłacasz tylko subskrypcję narzędzia,
 • wewnętrzna waluta stworzona w oparciu o docenianie peer-to-peer.

Feedback

Motywowanie członków zespołu i gwarancja poczucie bezpieczeństwa w oparciu o rzetelną informację zwrotną
 • wysyłaj prośby o feedback do wielu osób jednocześnie
 • buduj atmosferę asertywnej komunikacji i kulturę feedbacku
 • wzmacniaj i wspieraj swój zespół w ciągłym rozwoju

Role

Podział ról członków zespołu z uwzględnieniem ich dyspozycyjności
i charakteru roli

 • dynamiczny rozkład odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 • zarządzanie zespołem w odpowiedzi na panującą sytuację i dostępność.

Tablica

Koniec z przeszukiwaniem starych maili i zakładaniem dziesiątek kanałów w komunikatorach, których używasz.

 • indywidualne tablice dla jednostek, zespołów, projektów lub całej organizacji,
 • aktualizacja postów bez utraty poprzednich wątków,
 • grafiki, załączniki i komentarze do postów.

Listy TO-DO

Zarządzanie zadaniami dla każdego zespołu, projektu czy jednostki.

 • przypisywanie zadań poszczególnym członkom zespołu,
 • możliwość wyznaczenia terminu realizacji z systemem powiadomień wewnątrz aplikacji,
 • notatki, komentarze i niezbędne załączniki.

Zacznij swoją przygodę z Teamtoolbox!

E-mail:

Obserwuj nas na: