Kompetencje

Stwórz macierz kompetencji, zwiększ efektywność pracowników i wspieraj ich rozwój.

 • kompetencje i zainteresowania wszystkich pracowników w jednym miejscu,
 • planer ścieżek rozwoju oraz system mentoringowy zintegrowany z aplikacją,
 • istotne dla budowania zespołu informacje o pracownikach zebrane  jednym miejscu.

Kompetencje to moduł, który stworzyliśmy w oparciu o klasyczną matrycę kompetencji, jednak wynieśliśmy ją na wyższy poziom.

Tradycyjna macierz kompetencji to najczęściej graficzna reprezentacja kluczowych umiejętności wszystkich pracowników,
czytelna i niezastąpiona w rękach menadżerów w procesie zarządzania zespołem, naszym zdaniem posiada pewne braki, które uniemożliwiają wykorzystanie jej na korzyść całego biznesu czy pracowników.

Na bazie tych przemyśleń i wielu lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami i projektami, powstał właśnie moduł Kompetencje –
naszym zdaniem najbardziej kompleksowa, umożliwiająca równocześnie zarządzanie kompetencjami i uwalnianie potencjału pracowników cyfrowa matryca kompetencji.

Czego brakowało nam w klasycznej macierzy kompetencji?

Elastyczności. Korzystanie z tabel i arkuszy xls nie ułatwia wykorzystania posiadanych informacji. Dopóki zespół jest mały, o określonym profilu działalności – wszystko jest proste. Komplikacje zaczynają się, gdy mówimy o firmie zatrudniającej 200 osób w trzech lokalizacjach, posiadającej działy produkcji i pracowników biurowych. Wówczas tabela, która posiada 7 arkuszy, w każdym 80 pracowników, 100 pozycji kompetencji z 5-cio stopniową skalą umiejętności, zaczyna wyglądać jak gra w Sapera.
Punktu odniesienia. Każdy pracownik, określając swoje kompetencje na potrzeby wypełnienia firmowej macierzy odnosi się subiektywnie do zaproponowanej mu skali. Trudno jest mówić tu o weryfikacji takich deklaracji pracowników, jednak dotarło do nas, że najlepszą weryfikacją jest sprawdzenie się w pracy zespołowej. A gdyby tak pozwolić pracownikom udzielać sobie rekomendacji…? W końcu brak informacji zwrotnej od współpracowników, to też informacja zwrotna.
Perspektywy. Ograniczanie się do informacji o kompetencjach kluczowych dla danego stanowiska zaczęło nam doskwierać – są kompetencje, które przydają się w projekcie, ale trudno jest ich oczekiwać jako warunek rekrutacji. Obserwując przekrój zainteresowań i pasji naszych pracowników, zauważyliśmy, jak wielka dawka informacji przechodzi nam koło nosa!

Motywacji do rozwoju. Cóż daje macierz kompetencji, która jest dostępna głównie dla Liderów i Menedżerów? Oczywiście przydaje się w procesach zarządzania projektem i budowania zespołów, jednak pracownicy nie mają żadnych korzyści z udzielania szczegółowych informacji na temat swoich umiejętności, jeżeli wykorzystanie tych informacji zdarza się tylko przy zmianie projektu i nie motywuje dalszego rozwoju zainteresowań i możliwości.

Co ma moduł Kompetencji, czego nie ma matryca kompetencji?

 1. Łatwe uzupełnianie – zamiast uzupełniania wszystkich koniecznych pól w całej matrycy, pracownicy wskazują na swoich profilach wyłącznie te kompetencje i zainteresowania, które posiadają. Koniec z wypełnianiem setek wierszy!
 2. Automatyczne agregowanie informacji – dzięki rozbiciu informacji o kompetencjach i zainteres

Nie potrzebujesz karty płatniczej, aby wypróbować aplikację

Jak uwalniać potencjał ludzi i tworzyć przestrzeń przyjazną rozwojowi?

Moduł Kompetencji TeamToolbox jest cyfrową i udoskonaloną implementacją klasycznej macierzy kompetencji. Przede wszystkim jednak moduł Kompetencji jest fundamentem dla zarządzania zespołem i uwalniania potencjału pracowników w sposób umożliwiający im wielopłaszczyznowy rozwój osobisty i przynoszący korzyść całej organizacji.

Zastosowanie modułu Kompetencji w celu zarządzania potencjałem pracowników zakłada rozpatrywanie rozwoju z trzech, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

 • Kluczowych kompetencji – ukazujących te umiejętności, w których dana osoba czuje się najlepiej i są one podstawą do pacy zawodowej. To ujęcie pozwala na ocenę obecnego potencjału pracownika i odpowiednie dobranie zadań służbowych w pełni wykorzystujących te umiejętności.
 • Zainteresowań, czyli przestrzeni kompetencji podlegających naturalnemu rozwojowi podyktowanemu motywacją wewnętrzną. Ta perspektywa dostarcza informacji na temat przyszłości, umożliwiając lepsze planowanie budżetów szkoleniowych i długofalowej strategii firmy w oparciu o realne zasoby.
 • Kompetencji (niekoniecznie związanych ze stanowiskiem danej osoby) wykorzystywanych w codziennej pracy – pozwala to zweryfikować rzeczywiste wykorzystanie możliwości danej osoby i dostosować indywidualną ścieżkę rozwoju, najbardziej korzystną dla pracownika i pracodawcy.

Takie ujęcie zarządzania kompetencjami pracowników ma wiele zalet!

I Uzupełnienie profilu o kluczowe kompetencje i zainteresowania jest proste i szybkie.

W tradycyjnej Macierzy Kompetencji uzupełnianie kompetencji oznacza dla użytkownika żmudne przeszukiwanie skomplikowanych tabel z setkami pozycji do wyboru.

W module Kompetencji, dzięki cyfrowej formie zasobów, uzupełnianie kompetencji sprowadza się do wyboru tych właściwych – jest łatwe, intuicyjne i bez ograniczeń.

II Możliwość realnego zagospodarowania potencjału każdej osoby.

Dzięki możliwości tworzenia tablic projektowych, mechanizm modułu pozwala na pełne rozeznanie potencjału zespołu poprzez:

 1. Zdefiniowanie kompetencji wymaganych w projekcie/zespole, ich liczbę oraz poziom.
 2. Zweryfikowanie, jak potrzeby zdefiniowane w kroku 1 mają się do rzeczywistości i kompetencji wszystkich członków zespołu. Możemy w łatwy sposób pokazać luki w kompetencjach, które wymagają podjęcia konkretnych działań.
 3. Zdefiniowanie dla wybranych kompetencji (te w których mamy braki i które zostały zidentyfikowane w kroku 2.) akcji rozwojowych wypracowanych przez zespół, które pozwolą zwiększyć % pokrycia kompetencji.
 4. Praca zespołowa to nie tylko kompetencje “twarde”, ale także konieczność spojrzenia na kompetencje “miękkie”. Ta perspektywa pozwoli nam skrócić proces formowania zespołu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo, że w ogóle uda się zbudować zespół.

III Możliwość wyszukiwania osób pod kątem określonych kompetencji.

Zamiast setek pozycji przypisanych każdemu pracownikowi, moduł Kompetencji pozwala na przeglądanie zasobów z perspektywy konkretnych kompetencji czy kategorii, przypisując do nich użytkowników. Prosto i przejrzyście 😉

Lista kompetencji kategorii #miękkie z podziałem na poziom zaawansowania.
Szczegóły wybranej kompetencji

IV Wewnętrzny System Mentoringowy

Podczas określania poziomu swoich kompetencji, użytkownicy mają możliwość określenia chęci bycia mentorem lub rozwoju pod opieką mentora. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie samowystarczalnego systemu wzajemnego wsparcia w rozwoju kompetencji i zainteresowań. Bez dodatkowych kosztów! 😉

V Wewnętrzny system rekomendacji

VI Słownik kompetencji i skala ich poziomu zdefiniowane zgodnie z Twoimi potrzebami.

Tym samym masz możliwość dostosowania zawartości modułu do własnych potrzeb i kontekstu działalności.

Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂