Moduł Kompetencje to matryca kompetencji w aplikacji Teamtoolbox.

Dzięki automatycznemu agregowaniu informacji na temat umiejętności
i zainteresowań pracowników aplikacja dostarcza Ci informacji na temat
każdego pracownika, każdego projektu oraz samoczynnie
generuje matrycę kompetencji całej firmy,
by wspierać efektywne zarządzanie zespołem.

Matryca kompetencji pracownika

Podstawą funkcjonowania modułu wspierającego zarządzanie kompetencjami są profile użytkowników aplikacji w Twojej firmie. Każdy pracownik uzupełnia na swoim profilu sekcję „Kompetencje” w oparciu o autoewaluację swoich umiejętności w pięciostopniowej skali zaawansowania.

Dzięki temu, sekcja kompetencji na profilu każdego pracownika dostarcza Ci informacji w trzech obszarach:

 • kluczowych kompetencji pracownika, czyli tych, w których czuje się najlepiej, które chce rozwijać i wykorzystywać w codziennej pracy;
 • ogólnych kompetencji, czyli tych umiejętności, które są niezbędne z perspektywy obejmowanego stanowiska;
 • zainteresowań pracownika, czyli tych obszarów, w których Twój pracownik rozwija się samodzielnie w wolnym czasie i w tym kierunku chciałby rozwijać się także w środowisku służbowym.
Nasza koncepcja pozwala spojrzeć na rozwój każdego pracownika indywidualnie, ponieważ:
 • informacje z obszaru kluczowych kompetencji pozwolą poszukiwać projektów lepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdej z osób, wykorzystując jej aktualny potencjał,
 • informacje dotyczące kompetencji wykorzystywanych w codziennej pracy pozwolą Ci spojrzeć na rzeczywiste wykorzystanie potencjału osób w pracy projektowej lub zespołowej,
 • a informacje dotyczące zainteresowań pracownika pozwolą Ci znaleźć obszary, których dalszy rozwój będzie naturalny dla pracownika, jednocześnie poszerzając pulę kompetencji w Twojej firmie.

Uzupełniając swoje kompetencje, pracownicy mają również możliwość określenia chęci uczestniczenia w Wewnętrznym Systemie Mentoringowym.
Oznacza to, że przy każdej swojej kompetencji pracownik może zaznaczyć, że poszukuje mentora, który pomoże mu rozwijać daną umiejętność lub
że chce być mentorem dla innych członków zespołu. W ten prosty sposób użytkownicy mogą odszukać współpracowników, którzy chcę dzielić się swoim doświadczeniem lub czerpać z wiedzy innych
i samodzielnie kierować rozwojem swoich kompetencji.

Mentoring w obszarze kompetencji

W sekcji Kompetencji na Profilu Użytkownika, pracownicy mają również możliwość udzielania sobie wzajemnie rekomendacji dotyczących kompetencji. 

Przykłady rekomendacji kompetencji

Na Profilu Użytkownika, tuż poniżej sekcji Kompetencji znajduje się również sekcja poświęcona Planom rozwojowym pracownika – w tym miejscu ma on możliwość dodania trwających lub planowanych szkoleń czy certyfikacji i określenia terminu ich ukończenia. Dane dotyczące planów rozwojowych również będą agregowane na tablicach kompetencji zespołów, których członkiem jest pracownik, ale o tym piszemy trochę niżej. 😉

Chcesz, aby ktoś z naszego zespołu opowiedział Ci o tym?

Tablica kompetencji każdego zespołu

Jeżeli odtworzysz strukturę swojej firmy w aplikacji, na pulpicie każdego z utworzonych zespołów i projektów dostępna będzie zakładka „Kompetencje”. W tym miejscu możesz utworzyć Tablice Kompetencji członków każdego z zespołów, projektów i jednostek w oparciu o informacje uprzednio uzupełnione przez pracowników na ich Profilach.

Tablica kompetencji, tablica delegacji
Tablice Kompetencji możesz wykorzystywać w wielu sytuacjach i wielu kontekstach:
 • aby zweryfikować, czy zatrudniasz obecnie pracowników z kompetencjami niezbędnymi do realizacji nadchodzącego projektu lub potrzebujesz powiększyć skład zespołu,
 • aby zarządzać zespołem i alokacją jego członków pomiędzy prowadzonymi projektami lub działami w oparciu o ich umiejętności,
 • w procesie team buildingu – po utworzeni tablicy uzyskujesz bowiem wgląd w „szczegóły użytkowników”, czyli informacje zawarte w sekcjach Profilu każdego użytkownika jak Style Osobowości, Motywatory, DNA Użytkownika czy zainteresowania.
We wszystkich trzech przypadkach przydatne są informacje dotyczące planów rozwojowych Twoich pracowników. Tablica kompetencji posiada zakładkę poświęconą planom rozwojowym, w której możesz sprawdzić, czy pomimo braku pracowników posiadających kompetencję niezbędną do jednego z projektów, być może posiadasz w swoich szeregach kogoś, kto za chwilę skończy szkolenie z tego obszaru.

Matryca kompetencji dla całej organizacji

Aby zobaczyć matrycę kompetencji zawierającą informację o wszystkich pracownikach organizacji, nie musisz tworzyć tablic projektowych, ani przechodzić przez profil każdego pracownika z osobna. Aplikacja samoczynnie zagreguje kompetencje z profili wszystkich użytkowników i wygeneruje dla Ciebie przejrzystą matrycę kompetencji całej firmy.

W ogólnym widoku modułu Kompetencje możesz przeglądać zasoby segregując je różnymi filtrami, wyświetlając np.: tylko wybraną kompetencję, wskazaną kategorię kompetencji, poziom zaawansowania użytkowników czy pracowników poszukujących mentora. 

  Zacznij swoją przygodę z Teamtoolbox!

  E-mail:

  Obserwuj nas na: