Jak stosować informację zwrotną, aby stała się formą komunikacji, doceniania i motywacji w codziennej pracy?

Moduł Feedbacku TeamToolbox jest funkcjonalnie najprostszym narzędziem. Okazuje się jednak, że pełne wykorzystanie jego możliwości może przynieść niesamowitą zmianę w funkcjonowaniu pracowników i całej organizacji. Wystarczy tylko odpowiednio spojrzeć na tę formę komunikacji.


Feedback w podstawowym rozumieniu jest informacją zwrotną, jakiej udziela najczęściej pracodawca pracownikowi i stosowany jest w trzech celach:

  • stabilizacji poprzez doprecyzowanie oczekiwań i celów, jakie stoją przed pracownikiem,
  • korekcji, czyli doskonalenia działań w oparciu o ocenę mocnych i słabych stron oraz
  • motywacji do rozwoju i do poprawy działań.

Niestety, klasyczne rozumienie feedbacku jako oceny pracownika jest obciążone pewnym błędem logicznym, który uniemożliwia wykorzystanie całkowitego potencjału informacji zwrotnej jako narzędzia do komunikacji, motywacji i rozwoju.

  1. Założenie przewagi osoby udzielającej informacji zwrotnej nad jej odbiorcą – w praktyce oznacza zazwyczaj, że feedbacku udzielać może wyłącznie pracodawca/menager zespołu wobec podwładnego, co kojarzy się zazwyczaj ze środowiskiem nieprzyjaznym pracownikowi.
  2. Incydentalne wykorzystanie feedbacku – w przypadku oceny pracowniczej, w sposób pozbawiony kontekstu i w globalnym odniesieniu do działań pracownika. Takie zastosowanie informacji zwrotnej nie ma szans przynieść stałego efektu.

Aby Twoi pracownicy mogli wykorzystywać otrzymywaną informację zwrotną jako fundament doskonalenia swoich działań, wystarczy drobna zmiana w postrzeganiu tego typu komunikacji.

Pozwól, aby członkowie zespołu (i nie tylko!) również mogli udzielać sobie wzajemnego feedbacku.Możliwość wykorzystania feedbacku jako sprzężenia zwrotnego pozwala na:

  • wymianę obserwacji i doświadczeń w zespole, co znacząco wpływa na jakość i efektywność współpracy,
  • ciągły rozwój pracowników, ponieważ informacja zwrotna udzielona tuż po zakończeniu zadania staje się fundamentem do doskonalenia dalszych działań,
  • a także refleksję nad bieżącymi działaniami i ich korygowanie natychmiast po wystąpieniu nieprawidłowości.

Zamiast stosowania incydentalnego feedbacku, bazuj na ciągłej informacji zwrotnej!

Feedback przekazywany w trybie ciągłym, jako reakcja na zakończony projekt, prezentację czy podsumowanie spotkania daje możliwość natychmiastowego reagowania i modelowania działań zespołu w odpowiedzi na występujące sytuacje; tworzy atmosferę przyjazną asertywnej komunikacji oraz daje możliwość wspierania i umacniania poczucia bezpieczeństwa wśród członków zespołu, co ma pozytywny wpływ na ich motywację i rotację pracowniczą.

Znormalizowanie informacji zwrotnej jako naturalnej formy bieżącej komunikacji w codziennej pracy wpływa pozytywnie na motywację i efektywność pracowników, a tym samym na jakość wykonywanej pracy.

Wykorzystanie feedbacku jako stałego narzędzia komunikacji ma też aspekt psychologiczny. Jeśli jako przełożony będziesz często i otwarcie rozmawiać ze swoimi pracownikami, nie tylko zyskasz w ich oczach jako osoba otwarta i kompetentna ale stworzysz przyjazne środowisko, w którym Twoi pracownicy czują się bezpiecznie i chętniej informują Cię o występujących trudnościach i prosić o Twoje wsparcie.

Jeśli jednak potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂

Kategorie: Feedback