Aby przedstawić Ci możliwości raportowania ESG przy wsparciu Teamtoolboxa, musimy na krótką chwilę wrócić do fundamentów – ESG oraz platformy Teamtoolbox. W ten sposób będziemy w stanie pokazać Ci, ile wspólnego ze spełnianiem założeń ESG ma well-being pracownika Twojej firmy.

ESG – co to jest?

ESG to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w rozmowach dotyczących biznesu. I nam się to bardzo podoba!

ESG (ang. environmental, social and corporate governance) to czynnik składający się z trzech parametrów, określających w jakim stopniu firma:

 • (E) dba o środowisko naturalne i wywiązuje się z założeń polityki środowiskowej,  
 • (S) bierze odpowiedzialność za bliższe i dalsze środowisko społeczne oraz uwzględnia jego problemy w swoich działaniach strategicznych 
 • oraz (G) czy dana firma dba o tzw. ład korporacyjny, rozumiany jako praworządność, równouprawnienie i uczciwe praktyki finansowe. 

W wielkim skrócie – wskaźnik ESG określa jak bardzo w danej firmie przestrzega się praw i wartości, których ignorowanie wywiera negatywne skutki dla gospodarki oraz całego środowiska przyrodniczego i społecznego.

Fundamenty, na których powstał Teamtoolbox

Na początku Teamtoolbox’a był jeden zamiar – od zawsze ważne było dla nas to, jak w firmie czują się nasi pracownicy, czego potrzebują do spełnienia i radości z pracy dla nas.

Dlatego powstał Teamtoolbox, początkowo miał pomóc członkom działu People&Culture monitorować różne aspekty zadowolenia pracowników i agregować je w jednym miejscu. Bez potrzeby wprowadzania skomplikowanych reguł we wszystkim nam znanym programie z tabelkami… 😉

Wraz z rozwojem naszej świadomości dotyczącej zadowolenia pracowników, zaczęliśmy rozwijać moduły Happniess Index, kartki Kudo, przekazywanie punktów i Market. Z czasem pojawiały się kolejne i kolejne moduły – ale przecież nie o to chodzi, by wypisać je tu wszystkie! Chodzi o to, że prawie wszystkie moduły naszej aplikacji służą właśnie badaniu, monitorowaniu i agregowaniu informacji! Statystyki, jakie generuje aplikacja dotyczą aspektów zadowolenia i samopoczucia naszych pracowników oraz ich satysfakcji z pracy.

Teamtoolbox vs. raportowanie ESG 

W związku z faktem, że raportowanie ESG stanie się niedługo obowiązkowe dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, chcemy pokazać Ci jak agregowane przez TTB dane możesz wykorzystać na potrzeby Raportu ESG.

Punkty Merit Money i Market

Zestawienie zaczynamy od punktów i Marketu, ponieważ naszym zdaniem potencjał monitorowania wpływu Twojej firmy na aspekty ESG jest tu największy.

Po pierwsze – istota przekazywania punktów to koncepcja systemu rozdawania bonusów Merit Money zaczerpnięta z filozofii Managementu 3.0. Podstawą koncepcji Merit Money jest założenie, że system bonusów czy premii wewnątrz organizacji powinien opierać się na równości pracowników. Co do wysokości i częstotliwości przyznawania bonusów – powinny one bazować na jakości współpracy w zespole, nie na współzawodnictwie.

Tym samym, jeśli to pracownicy przyznają sobie punkty, będące formą bonusu pozapłacowego i robią to w odniesieniu do własnej oceny odczuć dotyczących współpracy z innymi członkami zespołu, to mechanizm rozdawania punktów w Teamtoolbox jest niewątpliwie przykładem traktowania pracowników na równi oraz wspierania uczciwych praktyk wynagradzania ich.

Po drugie – z uwagi na fakt, że Market daje użytkownikom możliwość zgłaszania projektów o charakterze indywidualnym oraz te charytatywne (CSR), wachlarz możliwości jest niezwykle szeroki.

W zależności od tego, jak zdecydują pracownicy, grupowe inicjatywy CSR mogą dotyczyć:

 • środowiska przyrodniczego, jak np.:
  • wsparcie ochrony wymierających gatunków, 
  • adopcja wybranego zwierzęcia związana z przekazaniem środków pieniężnych na jego utrzymanie i/lub wyżywienie, 
  • zbiórka środków na zakup Certyfikatu Zielonej Energii, 
  • zbiórka środków na zakup rowerów firmowych – w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez osoby dojeżdżające; 
 • aspektów społecznych, m.in.:
  • wsparcia pobliskich domów dziecka, fundacji i szpitali, 
  • wsparcia wybranej zbiórki na leczenie, 
  • czy wsparcie akcji takich jak Szlachetna Paczka lub zebranie środków na samodzielne wsparcie wybranej rodziny w trudnej sytuacji finansowej. 

Możliwości jest naprawdę wiele, a ich dostrzeżenie zaczyna się zazwyczaj od zmiany perspektywy. Dlatego służymy pomocą. 😉

Raportowanie ESG staje się łatwiejsze, jeżeli Teamtoolbox agreguje wszystkie informacje w jednym miejscu.

Happiness Index

Dopóki nie wdrożyliśmy Happiness Indexu (HI), nie mieliśmy pojęcia o zadowoleniu naszych pracowników. Nie mówimy tego na wyrost, a za chwilę i Ty przekonasz się, jaki wpływ na Twoich pracowników i cały biznes może mieć ich satysfakcja z pracy. 

Założeniem modułu HI jest ciągłe monitorowanie zadowolenia pracownikach w trzech aspektach, które z naszej perspektywy mogą być źródłem największego zamieszania. My korzystamy również z możliwości podpięcia poziomu zaspokojenia motywatorów i eNPS doankiety HI, co pozwala spojrzeć na zadowolenie pracownika z różnych perspektyw.   

Wykorzystanie Happiness Indexu odnosi się głównie do ładu korporacyjnego, ale być może istnieją inne perspektywy, których aktualnie nie dostrzegamy. 🙂 

Dzięki ciągłemu (co 7 dni) monitoringowi zadowolenia naszych pracowników, jesteśmy w stanie szybko reagować na sytuacje, które odbierają im radość z pracy. Dlatego po wdrożeniu Happiness Indexu jako stałego narzędzia komunikacji na linii pracownik-lider, znacznie poprawił się obieg informacji w naszej firmie. Dzięki temu możemy wyłapać wszelkie sytuacje związane z nadużyciami w miejscu pracy. Liderzy dodatkowo stają się odpowiedzialni za swoje zespoły i wspierają HR, przejmując pierwszy kontakt z pracownikiem. 

Jeżeli to powyżej nadal Cię nie przekonuje, wejdźmy dalej w szczegóły.  

Wdrożenie Happiness Index’u = stworzenie środowiska pracy przyjaznego dialogowi i komunikacji w każdej sytuacji = ciągłe otrzymywanie informacji zwrotnej na temat funkcjonowania firmy . 

Poprzez informację zwrotną w tym prostym wykresie rozumiemy jako: 

 • Problemy i nieporozumienia, 
 • sprawy wymagające poprawy, 
 • Potrzeby pracowników dotyczące wynagrodzeń, warunków pracy czy pełnionych zadań, 
 • Ocena pracowników dotycząca naszych działań strategicznych… 

… i wiele, wiele innych. Rzecz w tym, że analizując informacje, które docierają do nas w ramach HI pracowników i statystyk poszczególnych zespołów, mamy realny wpływ na: 

 • rotację pracowniczą, ponieważ nie dopuszczamy do odejścia pracownika bez próby wyjaśnienia sytuacji, 
 • niwelowanie ryzyka mobbingu i innych nadużyć z uwagi na otwartą komunikację i wzajemne zaufanie, 
 • dobrostan psychiczny naszych pracowników, poprzez okazywanie im wsparcia i zrozumienia w sytuacjach dialogu. 

Motywatory i eNPS 

Wspomniane już wcześniej elementy profilu to tak naprawdę dużo mniejsze narzędzia niż Happiness Index czy Market. Treści jakich dostarczają, są jednak równie wartościowe dla raportowania ESG i komplementarne z informacjami dostarczanymi przez Happiness Index. 

Motywatory na profilu użytkownika to nasza implementacja koncepcji Moving Motivators Jurgena Appelo. Ich wykorzystanie w aplikacji ma pomóc określić czynniki zadowolenia Twoich pracowników oraz zbadać ich satysfakcję z pracy w oparciu o poziom ich zaspokojenia tych czynników.  

Idea polega na tym, że użytkownicy Teamtoolbox wybierają na swoim profilu 3 z 10 dostępnych motywatorów i ustawia je w odpowiedniej kolejności. Następnie nad motywatorami pojawiają się suwaki, których poziom ustawienia przez pracownika sygnalizuje poziom zaspokojenia przynależącego motywatora.  

Oznacza to, że poziom zaspokojenia motywatorów wśród pracowników dostarcza informacji na temat tego, jakie wartości przyświecają Twoim ludziom i na ile mogą je oni realizować w tworzonym przez Ciebie środowisku pracy. 

eNPS (Employee Net Promoter Score) ma badać lojalność pracowników i ich opinię o pracodawcy. Jednak czymże jest opinia pracownika o pracodawcy i firmie, jeśli nie świadectwem jej funkcjonowania? W Teamtoolbox opinie przekazywane w ramach eNPS nie wiążą się z nazwiskami pracowników – gwarantujemy im anonimowość, aby uzyskać szczere opinie.  Nie potrzebujemy nazwisk, aby w oparciu o opinie ludzi, którzy znają nas najlepiej wyciągnąć wnioski i poddać refleksji nasze działania. 

Naszym zdaniem wykorzystanie informacji płynących ze statystyk Motywatorów i eNPS są nie tylko wizytówka firmy, ale również forma informacji zwrotnej o jej kondycji. Agregowanie tych informacji jest również źródłem wiedzy o zaangażowaniu firmy i odpowiedzialności biznesu za jego wpływ na środowisko społeczne. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami poprzez chat lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io