Jak skonfigurować ankietę badającą zadowolenie pracowników i jak często wymagać jej uzupełniania?

Happiness Index wygasł... Co chcesz zrobić?

Aby rozpocząć badanie satysfakcji z pracy wśród swoich pracowników, musisz odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Jak często dokonywać pomiaru?
  • Od czego zależy szczęście mojego zespołu?

Aby pomiar Happiness Indexu mógł Ci pomóc, powinieneś mierzyć go nie rzadziej niż raz w miesiącu, optymalnie raz na 7 dni. Dzięki takiej częstotliwości nie umknie Ci żadna sytuacja, której można było zapobiec.

Pytania, zadane podczas badania HI będą dla Ciebie źródłem informacji zwrotnej, która pozwoli Ci realnie pomóc i wnieść zmianę. Możesz zapytać, jak Twoi pracownicy czują się z bieżącymi obowiązkami, czy obecna sytuacja w firmie jest zadowalająca lub czy współpraca z aktualnym klientem jest przyjemna.

Pamiętaj jednak, aby pytać o sprawy, w których realnie możesz pomóc, jeśli wystąpi problem.
Tylko w ten sposób jesteś w stanie zyskać zaufanie i jednocześnie objąć kontrolę.

Jeśli ustalisz już, jakie pytania chcesz zadać swoim pracownikom, aby móc wspierać ich w codziennej pracy – wybierz z nich 3 najważniejsze i wprowadź je do narzędzia.

Tylko 3 pytania?

Z naszych doświadczeń wynika, że jest to optymalna liczba pytań, która pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej wystarczającej do podjęcia pierwszych działań. 

Jednocześnie odpowiedź na te 3 pytania poprzez wybranie odpowiedniej oceny zadowolenia w skali zajmuje użytkownikom na tyle mało czasu, aby nie stanowiła problemu i uporczywej konieczności.

Jak wylicza się HI?

Aplikacja samoczynnie zlicza oceny satysfakcji z pracy użytkownika udzielone przy poszczególnych pytaniach. Średnia statystyczna z tych trzech odpowiedzi to właśnie wynik Happiness Indexu danego użytkownika. Przy użyciu wykresów możesz również kontrolować HI w całej organizacji lub poszczególnych zespołach.

Konfiguracja właściwości ankiety Happiness Index

Aby stworzyć spersonalizowaną ankietę i rozpocząć badanie satysfakcji z pracy swoich pracowników, przejdź do Ustawień aplikacji i w zakładce „Administracja” odszukaj sekcje poświęcone konfiguracji Happiness Index. Pierwsza z nich (Grafika I) służy do ustawienia długości życia Happiness Indexu, czyli odstępu czasu, po jakim ustawiony HI będzie wygasał.

Konfiguracja Happiness Index
Grafika I

Kolejna sekcja (Grafika II) pozwoli Ci na określenie widoczności jednego ze składników ankiety HI, czyli komentarzy. Po pierwsze, tutaj zdecydujesz o tym, czy widoczność komentarzy pracowników do HI są publiczne, czy chcesz ich widoczność ograniczyć. Reguły ograniczające widoczność będą w kolejnej sekcji.

W tej sekcji zdecydujesz również, przy jakiej najniższej wartości HI ustawionej przez pracownika, komentarz do HI z dobrowolnego staje się obowiązkowy.

Ustawienia komentarzy Happiness Index
Grafika II

Trzecia sekcja poświęcona konfiguracji ankiety (Grafika III) pozwoli Ci ustanowić reguły widoczności lub jej braku w kontekście komentarzy do HI. W tym przypadku dosyć istotne jest również to, aby struktura firmy i role Lidera, członków zespołów były odzwierciedlone w zakładce Zespoły aplikacji.

Ustawienia widoczności Happiness Index w zespole
Grafika III

Jeśli korzystasz w swojej firmie z Motywatorów czy eNPS na profilach swoich użytkowników, w czwartej sekcji konfiguracji (Grafika IV) możesz dołączyć te wskaźniki do ankiety Happiness Index. W ten sposób w regularnych ostępach czasu będą one wyświetlane po ankiecie HI i tym samym aktualizowane przez każdego pracownika (Grafika V i VI).

Grafika IV
Grafika V – Motywatory
Grafika VI – eNPS

Konfiguracja pytań w ankiecie

Obiecujemy, że to już ostatnia prosta! Ostatnia sekcja ustawień poświęcona konfiguracji ankiety HI to ta, w której masz możliwość wprowadzić własne pytania czy opisy stopni zadowolenia pracowników.

Badanie satysfakcji z pracy - przykładowe pytania w aplikacji TeamToolbox

Pole „Wersja skrócona” pod kadm z pytań to fraza, która dla zaoszczędzenia miejsca będzie widoczna np. przy wykresie Happiness Index, aby umożliwić Ci identyfikację poszczególnych pytań.

Choć powyższa sekcja jest najbardziej obszerna, wydaje nam się najprostsza do wypełnienia. 🙂

Jeśli wypełnisz już wszystkie sekcje, w ustalonych przez Ciebie odstępach czasowych użytkownikom narzędzia wyświetlać się będzie mini ankieta składająca się z:

  • trzech następujących po sobie okien z wskazanymi przez Ciebie pytaniami,
  • 5-stopniowej skali odpowiedzi pod każdym pytaniem,
  • pola na pozostawienie dodatkowego komentarza.

Coś nie działa? Skontaktuj się z nami poprzez chat lub napisz na hello@teamtoolbox.io. Postaramy się znaleźć rozwiązanie! 🙂