Jak ustawić ankietę Happiness Index'u i jak często jej wymagać?

Aby zacząć badać Happiness Index wśród swoich pracowników, musisz odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Jak często dokonywać pomiaru?
  • Od czego zależy szczęście mojego zespołu?
Aby pomiar HI mógł Ci pomóc, powinieneś mierzyć go nie rzadziej niż raz w miesiącu, optymalnie raz na 7 dni. Dzięki takiej częstotliwości nie umknie Ci żadna sytuacja, której można było zapobiec.

Pytania, które zadasz podczas badania HI powinny być dla Ciebie źródłem informacji zwrotnej, która pozwoli Ci realnie pomóc i wnieść zmianę. Możesz zapytać o to, jak Twoi pracownicy czują się z bieżącymi obowiązkami, czy obecna sytuacja w firmie jest zadowalająca lub o to, czy współpraca z aktualnym klientem jest przyjemna.

Pamiętaj jednak, aby pytać o sprawy, w których realnie możesz pomóc, jeśli wystąpi problem. Tylko w ten sposób jesteś w stanie zyskać zaufanie i jednocześnie objąć kontrolę.

Jeśli ustalisz już, jakie pytania chcesz zadać swoim pracownikom, aby móc wspierać ich w codziennej pracy – wybierz z nich 3 najważniejsze i wprowadź je do narzędzia.

Dzięki temu, w ustalonych przez Ciebie odstępach czasowych, użytkownikom narzędzia wyświetlać się będzie mini ankieta składająca się z:

  • trzech następujących po sobie okien z wskazanymi pytaniami,
  • 5-stopniowej skali odpowiedzi pod każdym pytaniem,
  • pola na pozostawienie dodatkowego komentarza.
Tylko 3 pytania?

Z naszych doświadczeń wynika, że jest to optymalna liczba pytań, która pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej wystarczającej do podjęcia pierwszych działań. 

Jednocześnie odpowiedź na te 3 pytania poprzez wybranie odpowiedniej oceny zadowolenia w skali zajmuje użytkownikom na tyle mało czasu, aby nie stanowiła problemu i uporczywej konieczności.

Jak wylicza się HI?

Aplikacja samoczynnie zlicza oceny zadowolenia użytkownika udzielone przy poszczególnych pytaniach. Średnia statystyczna z tych trzech odpowiedzi to właśnie wynik Happiness Indexu danego użytkownika. Przy użyciu wykresów możesz również kontrolować HI w całej organizacji lub poszczególnych zespołach.

Pracując z ludźmi, wielokrotnie przekonujesz się, że nie każdy jest w stanie otwarcie mówić o swoich problemach i potrzebach.   Moduł Happiness Index rozwiązuje ten problem, umożliwiając Ci dialog z pracownikami bez konieczności bezpośredniego kontaktu, co sprawdza się szczególnie w przypadku zespołów pracujących w rozproszeniu.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂