Jeżeli korzystasz w swojej organizacji z modułu Kompetencje, to zdefiniowanie słownika dostępnego dla użytkowników jest pierwszym krokiem, jaki warto wykonać. Działanie to pozwoli Ci zachować porządek w administracji modułem oraz umożliwi Twoim pracownikom kompleksowe uzupełnienie profilu.

Aby przejść do zakładki administracji modułu, odszukaj ikonę Ustawień na pionowym Menu i przejdź do zakładki Kompetencje.

Ustawienie skali poziomu kompetencji

Nasze doświadczenie pokazało nam, że 3-stopniowa skala nie jest wystarczająca do dokładnego określenia poziomu zaawansowania danej kompetencji, dlatego naszym użytkownikom proponujemy korzystanie ze skali 5-cio stopniowej. 

Na tym etapie możliwość edycji polega na sprecyzowaniu opisów poszczególnych poziomów tak, aby były zrozumiałe dla wszystkich pracowników w Twojej organizacji. Być może korzystacie już z jakiegoś systemu określania kompetencji, zatem w tym miejscu możesz go odzwierciedlić. 🙂

Ustalenie kategorii

Rodzaj czy liczba kategorii nie są tu w żaden sposób ograniczone. Możecie zdecydować o tradycyjnym podziale na kompetencje miękkie i twarde lub dostosować je nieco bardziej do profilu Waszej firmy.

Dobrym pomysłem jest także utworzenie kategorii odpowiadających podgrupom kompetencji (np. technicznych), takich jak umiejętności programistyczne czy certyfikaty. Kolejną opcją jest stworzenie podzbiorów wspólnych dla kompetencji technicznych i miękkich, takich jak umiejętność zarządzania czy metodyki pracy zespołowej.

Im lepiej zaplanujecie kategorie, tym łatwiej będzie organizować dalszą pracę z modułem.

Definiowanie słownika

Sposobów na zrealizowanie tego kroku jest wiele – możecie zorganizować ankietę, w której sami pracownicy podadzą swoje propozycje. Wystarczy ją później uzupełnić o te brakujące i gotowe! 🙂

Nawet jeśli jako Administrator podejmiesz się samodzielnego zdefiniowania całego słownika, jeśli użytkownik nie znajdzie pożądanej kompetencji, może samodzielnie dodać ją do słownika. Wystarczy, że zaakceptujesz ją w panelu administracji kompetencji i słownik z biegiem czasu uzupełni się sam 🙂

Jeśli coś poszło nie tak i potrzebujesz wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂