Proces definiowania słownika Kompetencji krok po kroku

Zacznij od odszukania ikony Ustawień na lewym pasku i przejścia do zakładki Kompetencje.

Pierwszym etapem będzie ustawienie skali poziomu kompetencji.

Nasze doświadczenie podpowiedziało nam, że 3-stopniowa skala nie jest wystarczająca do dokładnego określenia poziomu zaawansowania danej kompetencji, zatem korzystamy ze skali 5-cio stopniowej. 

Kolejnym krokiem jest ustanowienie kategorii, w jakich chcecie segregować kompetencje.

Rodzaj czy liczba kategorii kompetencji nie są w żaden sposób ograniczone. Możecie zdecydować się na tradycyjny podział na kompetencje miękkie, techniczne i typowe dla odpowiednich stanowisk.

Dobrym pomysłem jest także utworzenie kategorii odpowiadających podgrupom kompetencji (np. technicznych), takich jak umiejętności programistyczne, kompetencje z zakresu wiedzy biznesowej lub certyfikaty. Kolejną opcją jest stworzenie podzbiorów wspólnych dla kompetencji technicznych i miękkich, takich jak umiejętność zarządzania czy metodyki pracy zespołowej.

Im lepiej zaplanujecie kategorie, tym łatwiej będzie organizować dalszą pracę z modułem. 🙂

Ostatnie, lecz nie mniej ważne – definiowanie kompetencji.

Po wykonaniu dwóch powyższych kroków, ten powinien być najłatwiejszy. 🙂 

Sposobów na zrealizowanie tego kroku jest wiele – możecie zorganizować ankietę, w której sami pracownicy podadzą propozycje kompetencji. Wystarczy ją później uzupełnić o te brakujące i gotowe! 🙂

Nawet jeśli jako Administrator podejmiesz się samodzielnego zdefiniowania całego słownika Kompetencji, bez obaw – jeśli użytkownik w czasie uzupełniania swojego profilu nie znajdzie pożądanej kompetencji, może samodzielnie dodać ją do słownika – wówczas musisz zaakceptować ją w panelu kompetencji i słownik z biegiem czasu uzupełni się sam 🙂

Jeśli coś poszło nie tak i potrzebujesz wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂