Profil Użytkownika jest przestrzenią, którą stworzyliśmy po to, aby wspierać użytkowników w zawiązywaniu relacji w duchu wzajemnej otwartości i zrozumienia. 

Na dobry początek polecamy przeprowadzenie z członkami zespołów warsztatów, podczas których wypełnią oni mapę empatii, w ten sposób poznając współpracowników. Możecie do tego celu wykorzystać również praktykę Personal Maps opisaną tutaj i zaimplementowaną w Teamtoolbox jako DNA Użytkownika. Taka praktyka pozwoli członkom zespołu poznać się lepiej zarówno na płaszczyźnie służbowej, jak i prywatnej – w końcu zmniejszenie dystansu to lepsza komunikacja 😉

Sekcją pełniącą podobną rolę zapoznawczą, ale na płaszczyźnie umiejętności i doświadczenia są Kompetencje. Ta część profilu użytkownika jest prostym, acz kompleksowym źródłem informacji na temat kompetencji poszczególnych pracowników, ich zainteresowań i pasji, jednocześnie będąc idealnym narzędziem do zarządzania zespołem dla Liderów i Menadżerów.

Kolejnym narzędziem, które wspomoże komunikację w Twoim zespole są Motywatory.  Poza faktem, że są one świetnym narzędziem z perspektywy HR, wspomagającym czuwanie nad zadowoleniem i poczuciem spełnienia pracowników, Motywatory są również niezawodnym źródłem informacji o danym pracowniku dla innych członków jego zespołu.

Każdy pracownik ma inne cele i inne motywacje do działań, co może być źródłem nieporozumień i niejasności w codziennej pracy, dlatego Motywatory pozwalają na jawne określenie motywacji i potrzeb każdego pracownika tak, aby inni byli bliżej wzajemnego zrozumienia swoich punktów widzenia.

W parze z Motywatorami współgrają również Style osobowości – niezależnie czy zdecydujecie się na DISC, FRIS, MBTI czy inne narzędzie, Style osobowości będą kolejnym elementem układanki, który pomoże członkom zespołu zrozumieć drugą osobę, inaczej spojrzeć na jej działania czy styl pracy i dostosować komunikację tak, aby była jak najbardziej skuteczna i owocna.

Ostatecznym celem wykorzystania powyższych narzędzi jest zbudowanie relacji zaufania i znaczne skrócenie fazy formowania się zespołu (patrz model Tuckmana).

Jeśli chcesz poznać nasze doświadczenia lub potrzebujesz wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io 🙂