Profil Użytkownika jest przestrzenią, którą stworzyliśmy właśnie po to, aby wspierać użytkowników w nawiązywaniu relacji w duchu wzajemnej otwartości i zrozumienia. 

Na dobry początek polecamy przeprowadzenie z członkami zespołów warsztatów, podczas których wypełnią oni najobszarniejszy element profilu użytkownika, czyli swoje DNA. Możecie do tego celu wykorzystać praktykę Personal Maps opisaną tutaj. Praktyka ta pozwoli członkom zespołu poznać się lepiej na płaszczyźnie służbowej i prywatnej – w końcu zmniejszenie dystansu to lepsza komunikacja. 😉

Sekcją pełniącą podobną rolę zapoznawczą, ale na płaszczyźnie umiejętności i doświadczenia są Kompetencje. Ta część profilu użytkownika jest kompleksowym źródłem informacji na temat umiejętności pracowników, ich zainteresowań i pasji, jednocześnie ułatwiającym Liderom i Menadżerom zarządzanie zespołem.

Kolejnym elementem profilu użytkownika, który wspomoże komunikację w Twoim zespole są Motywatory.  Są one świetnym narzędziem z perspektywy HR, ponieważ wspomagają czuwanie nad zadowoleniem i poczuciem spełnienia pracowników. Motywatory są również niezawodnym źródłem informacji o danym pracowniku dla innych członków jego zespołu.

Każdy pracownik ma inne cele i motywacje do działań, co może być źródłem nieporozumień i niejasności w codziennej pracy. Motywatory pozwalają na jawne określenie motywacji i potrzeb każdego pracownika tak, aby inni byli bliżej wzajemnego zrozumienia swoich punktów widzenia.

W parze z Motywatorami współgrają również Style osobowości. Niezależnie od tego czy zdecydujecie się na DISC, FRIS, MBTI czy inne narzędzie, Style osobowości spełnią rolę „instrukcji obsługi” współpracowników. Dzięki dobrze dobranym i wypełnionym Stylom osobowości członkom zespołu będzie łatwiej zrozumieć się wzajemnie, inaczej postrzegać swoje działania czy styl pracy i na tej podstawoe dostosować komunikację tak, aby była jak najbardziej skuteczna i owocna.

Ostatecznym celem wykorzystania powyższych narzędzi jest zbudowanie relacji zaufania i znaczne skrócenie fazy formowania się zespołu (patrz: model Tuckmana).

Jeśli chcesz poznać nasze doświadczenia lub potrzebujesz wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami!