Pojęcie „Happiness Index” (indeks szczęścia) odnosi się do miary, która jest używana do pomiaru poziomu szczęścia i dobrostanu ludzi. Indeks szczęścia opiera się na różnych czynnikach, takich jak dochód, poziom wykształcenia, zdrowie, wolność osobista i społeczna, bezrobocie oraz jakość życia.

Najbardziej znany Happiness Index to Światowy Indeks Szczęścia (World Happiness Report). Jest on publikowany co roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Poznaj wyniki raportu World Happiness Report 2022

W 2022 roku Finlandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu najszczęśliwszych krajów na świecie, po raz czwarty z rzędu. Na kolejnych miejscach znalazły się Dania, Szwajcaria, Islandia i Holandia. Polska w rankingu zajęła 41. miejsce, co oznacza spadek o dwa miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ciekawostką jest fakt, że pandemia COVID-19 miała wpływ na poziom szczęścia. W kilku krajach na świecie zanotowało spadek współczynnika.

  • Indie, gdzie poziom szczęścia spadł o 1,56 punktu w porównaniu z rokiem poprzednim,
  • Chile, spadek o 1,27 punktu,
  • Meksyk, stracił 1,16 punktu,
  • Stany Zjednoczone poziom szczęścia spadł o 0,49 punktu.

Pomimo spadku w rankingu Polska w porównaniu z rokiem poprzednim, poziom szczęścia nadal pozostaje stosunkowo wysoki.

Happiness Index

W raporcie zwraca się również uwagę na znaczenie zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Kraje, które inwestują w zrównoważony rozwój i dbają o środowisko naturalne, zwykle są bardziej zadowolone z życia.

Jak tworzony jest World Happiness Report?

Raport World Happiness Report 2022 został opracowany na podstawie analizy danych zebranych przez Gallup World Poll. W raporcie wzięto pod uwagę czynniki takie jak: dochód per capita, wsparcie społeczne, oczekiwana długość życia, wolność, korupcja, a także poziom zanieczyszczenia środowiska.

Badanie polegało na przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców ponad 150 krajów na całym świecie. Na podstawie zebranych danych został stworzony indeks szczęścia, który wskazywał na poziom zadowolenia z życia w poszczególnych krajach.

Do obliczenia indeksu szczęścia jest wykorzystana metoda tzw. „Cantril Ladder”, czyli skala drabiny Cantrila.

Poproszono badanych o ocenę swojego życia na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najniższy poziom, a 10 najwyższy poziom szczęścia. Na tej podstawie tworzony był indeks szczęścia dla poszczególnych krajów.

Jak mogę wykorzystać „Happiness Index” w mojej firmie?

Oczywistym faktem jest to, że zadowoleni pracownicy są kluczowym elementem każdej organizacji. Ich motywacja i zaangażowanie wpływa na efektywność firmy, co w konsekwencji przekłada się na wyniki finansowe. Z tego powodu badanie poziomu zadowolenia pracowników jest niezwykle ważne i powinno stanowić stały element działań zarządzających w organizacji.

Samo badanie to proces zbierania informacji na temat uczuć, przekonań i oczekiwań pracowników wobec pracy i organizacji, a także na temat ich motywacji, zaangażowania i zadowolenia z pracy. Można przeprowadzić badanie za pomocą różnych metod, takich jak ankiety, wywiady indywidualne lub grupowe, fokusowe grupy dyskusyjne lub warsztaty.

Wyniki badania poziomu zadowolenia pracowników pozwalają na identyfikację czynników, które wpływają na ich zadowolenie z pracy i jakość życia w miejscu pracy. Mogą to być czynniki takie jak kultura organizacyjna, zarządzanie, warunki pracy, możliwości rozwoju i awansu, atmosfera w pracy, wynagrodzenie i korzyści.

Dzięki badaniu poziomu zadowolenia pracowników, organizacja może wprowadzić zmiany i działania, które przyczynią się do poprawy jakości życia pracowników i zwiększą ich motywację i zaangażowanie w pracę. Może to być wdrożenie programów szkoleniowych, programów rozwoju kariery, zmiany w procesach rekrutacyjnych lub zmiany w systemie wynagradzania.

Czy automatyzacja tego badania jest możliwa?

Oczywiście! Wystarczy napisać na adres hello@teamtoolbox.io. My dostarczymy narzędzie dedykowane dla Twojej firmy, które zbadana zadowolenie Twoich pracowników. Moduł Happiness Index w aplikacji Teamtoolbox to prosta ankieta, która pozwala na ciągłe badanie satysfakcji Twoich pracowników.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Co wpływa na Happiness Index pracownika?

Zadowolenie z pracy to subiektywna ocena zaspokojenia potrzeb i oczekiwań związanych z wykonywaną pracą. Obejmuje ono szereg czynników, takich jak poczucie spełnienia, satysfakcja z wykonywanych zadań, relacje z współpracownikami i przełożonymi, możliwość rozwoju zawodowego, wynagrodzenie, atmosfera w pracy, warunki pracy czy też możliwość wpływu na decyzje podejmowane w pracy.

W pracy można być zadowolonym z wielu aspektów, w tym:

  • Wykonywanych zadań – zadowolenie z pracy zależy w dużej mierze od zadowolenia z wykonywanych zadań. Osoby, które lubią swoją pracę i odczuwają satysfakcję z wykonywanych zadań, zazwyczaj są bardziej zadowolone z pracy.
  • Wynagrodzenia – wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zadowolenie z pracy. Osoby, które otrzymują wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy, zazwyczaj są bardziej zadowolone z pracy.
  • Warunków pracy – warunki pracy, takie jak temperatura, hałas, oświetlenie czy ergonomia stanowiska, również wpływają na zadowolenie z pracy.
  • Możliwości rozwoju – czyli szkolenia, awanse czy udział w projektach, które pomagają rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe umiejętności.

Relacji z pracownikami i przełożonymi – relacje z innymi pracownikami oraz z przełożonymi mają duże znaczenie dla poziomu zadowolenia z pracy. Osoby, które mają dobrych współpracowników oraz przełożonych, zazwyczaj są bardziej zadowolone z pracy.

Wpływ na zadowolenie pracownika mają także czynniki związane z kulturą organizacyjną. Zwrócmy uwagę na strukturę organizacyjną, przejrzyste procedury, uczciwe zasady pracy i sprawiedliwość w podejmowanych decyzjach. Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej są również ważnymi czynnikami związanymi z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

Potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony? Skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io.