Często zadawane pytania - FAQ

O Teamtoolbox

TeamToolbox to platforma Software as a Service (SaaS), zbiór narzędzi do budowania przyjaznego środowiska pracy w oparciu o: wzajemne docenianie, skrojone na miarę motywowanie, ciągły feedback i bieżącą komunikację.

Teamtoolbox pozwala zadbać o efektywną komunikację i współpracę w zespole w oparciu o ciągłe docenianie, feedback i zaangażowanie, a wszystko w duchu filozofii Management 3.0 i Agile.

Teamtoolbox wspiera organizacje w  budowaniu kultury organizacyjnej, w której centrum jest człowiek oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez pracę zdalną i rozproszenie członków zespołów. Oznacza to, że moduły zawarte w aplikacji wspomogą m.in:
 • proces budowania kultury doceniania (Merit Money, Kudo),
 • szeroko pojęte udzielanie feedbacku (feedback klasyczny, HI, Kudo, Merit Money),
 • tworzenie angażującego systemu kafeteryjnego i CSR (Market i Merit Money),
 • ciągły monitoring zadowolenia pracowników (HI, motywatory, NPS pracownika – wszystko mierzone w trybie ciągłym),
 • efektywne budowanie zespołów (Kompetencje, DNA Użytkownika, Motywatory, Style Osobowości),
 • zwiększenie efektywności komunikacji i współpracy (Wall, TO-DO i Chat),
 • Social Culture Book budowany przez społeczność (Kudo, Merit Money).

Jesteśmy zespołem pasjonatów, specjalistów z zakresu tworzenia oprogramowania, analizy i UX, People&Culture, customer success i marketingu. Wierzymy w podejście people first, które wdrażamy w zespołach, w których sami pracujemy. Chcemy dzielić się tą wiedzą z innymi.

Platofrmę Teamtoolbox powstała jako wewnętrzny startup w ramach software house ISOLUTION.

Stworzyliśmy to rozwiązanie na własne potrzeby, teraz chcemy się nim podzielić z innymi.

Wiele lat temu zdecydowaliśmy, że elementem, który będzie wyróżniał tworzony przez nas software house,
będzie kultura organizacji.

Dodatkowo stworzyliśmy społeczność ludzi, którzy dzielą nasze zainteresowania i również chcą tworzyć miejsca, w których człowiek jest ważny, ludzie z chęcią przychodzą do pracy. Okazało się, że jest bardzo wiele osób, które myślą podobnie do nas – dzięki temu od 2017 roku prowadzimy meetup Managemet 3.0 Warszawa. W ramach meetup’u organizujemy 1-2 wydarzenia dla naszej społeczności.

Teamtoolbox powstał na bazie naszych doświadczeń oraz informacji, które uzyskiwaliśmy podczas organizowanego przez nas meetupu. Kochamy model Simona Sinka – golden circle. Zdefinowalismy go dla projektu Teamtoolbox. 


WHY

Wierzymy w biznes z ludzką twarzą, bo zadowoleni pracownicy to zadowoleni klienci i gwarancja rozwoju Twojego biznesu.


HOW

Uwalniając potencjał ludzi w zespołach poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej na:

 • zadowoleniu z pracy,
 • zaufaniu,
 • przekazywaniu informacji zwrotnej,
 • komunikacji,
 • docenianiu,
 • motywowaniu.

WHAT

Przenosimy inspirujące nas rozwiązania i podejścia z zakresu Management 3.0, CRISP DNA, Agile oraz nasze autorskie pomysły na narzędzia podnoszące efektywność i zadowolenie z pracy w zespołach.

W Teamtoolbox znajdziesz nastepujące moduły:

Poza tym masz do dyspozycji Profil użytkownika z DNA Użytkownika, motywatorami i stylami osobowości). Dzięki NPS Pracownika możesz również monitorować poziom zadowolenia pracowników ze współpracy z Twoją firmą oraz ich chęć polecenia Twojej firmy jako pracodawcy/dostawcy usług.

Każdy użytkownik może wybrać swój główny widok w aplikacji, czyli wybrać zespół, na którego widok zostanie przekierowany po zalogowaniu lub kliknięciu ikony domku na lewym pasku menu. Aby wybrać ulubiony zespół:
 1. przejdź do profilu, klikając w swój awatar na lewym pasku menu,
 2. przejdź do zakładki „Konto”,
 3. a następnie wskaż Zespół, którego Dashboard chcesz widzieć jako pierwszy, logując się do aplikacji.

Tak – po założeniu konta w Teamtoolbox, każdy użytkownik przy próbie pierwszego logowania będzie miał zestaw informacji wyjaśniających koncepcje działania poszczególnych elementów platformy.

Dodatkowo na poziomie aplikacji wybierając z lewego paska menu ikonę “?” każdy użytkownik ma dostęp do bazy wiedzy poświęconej zarówno samej platformie, jak i koncepcji, które nas inspirowały przy tworzeniu produktu.

Administracja

Aby powiększyć grono użytkowników aplikacji w Twojej organizacji, musisz wybrać przycisk „Zaproś” na górnym pasku Menu.
Dodaj nowego użytkownika - aplikacja Teamtoolbox
Następnie wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz dodać do systemu i kliknij „Wyślij zaproszenie”. Kiedy wyświetli się komunikat o trwałości zaproszenia, wybierz ponownie „Wyślij zaproszenie”. W tym miejscu możesz zobaczyć również zaproszenia, które zostały wysłane, ale nie zostały jeszcze zaakceptowane lub zostały odrzucone.
Aby usunąć lub zablokować profil użytkownika, musisz wejść na profil danej osoby, zjechać na sam dół i wybrać odpowiednią opcję.

Usunięcie użytkownika oznacza permanentne wydalenie go z aplikacji – na przykład w sytuacjach, kiedy zakończyliście współpracę.

Zablokowanie użytkownika oznacza czasowe ograniczenie użytkownikowi dostępu do aplikacji. Jeśli po czasie zechcesz jednak przywrócić dostęp do aplikacji danej osobie, kliknij „Odblokuj użytkownika” i wszystko wróci do pierwotnego położenia. 🙂


 1. Otwórz zakładkę „Zespół” na lewym pasku menu.
 2. Kliknij przycisk „+Dodaj…” w odpowiedniej sekcji Jednostek, Zespołów lub Projektów.
 3. Podaj nazwę nowej jednostki. Jeśli chcesz, możesz dodać również jej opis i avatar.
 4. Wybierz lidera i członków zespołu w odpowiednich polach – kliknij na wybrane nazwiska.
 5. Wciśnij „Zapisz Zespół” aby zapisać zmiany.
 1. Otwórz zakładkę „Zespół” na lewym pasku menu.
 2. Z listy wybierz jednostkę, który chcesz edytować.
 3. Po kliknięciu na wybraną jednostkę zobaczysz widok wszystkich elementów dostępnych dla danej jednostki.
 4. Wybierz ikonę z ołówkiem na lewo od nazwy jednostki, aby wejść w tryb edycji.
 5. Dokonaj zmian i naciśnij [Zapisz Zespół].
 1. Otwórz zakładkę „Zespół” na lewym pasku menu.
 2. Z listy wybierz jednostkę, który chcesz edytować.
 3. Po kliknięciu na wybraną jednostkę zobaczysz widok wszystkich elementów dostępnych dla danej jednostki.
 4. Wybierz ikonę z ołówkiem na lewo od nazwy jednostki, aby wejść w tryb edycji.
 5. Dokonaj zmian i naciśnij [Zapisz Zespół].
Aby przyporządkować użytkownika do Twojej jednostki, zespołu lub projektu, na pasku Menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Zespoły”. Z listy wybierz tę jednostkę organizacyjną, do której chcesz przyporządkować nowego członka, przejdź do jej Pulpitu, a następnie wybierz ikonę ołówka na prawo od jej nazwy.Będąc w trybie edycji w polu „Członkowie zespołu” zacznij wpisywać nazwisko osoby, którą chcesz dodać, wybierz ją z listy i naciśnij [Zapisz Zespół].

Aby nadać użytkownikowi lub wielu użytkownikom uprawnienia w systemie, kliknij w koło zębate na lewym białym pasku menu i przejdź do ustawień. Następnie wśród zakładek ustawień odszukaj „Uprawnienia”.

Wybierz profil uprawnień z pośród tych dostępnych lub utwórz własną rolę. Jeżeli istnieje domyślny profil uprawnień, który tylko częściowo spełnia Twoje potrzeby, w każdej chwili możesz zmodyfikować uprawnienia, jakie są mu przypisane z rozwijanej listy.

Pamiętaj jednak, że usunięcie lub dodanie uprawnienia do Roli, która jest już komuś przypisana, zmodyfikuje te uprawnienia dla wszystkich wskazanych użytkowników.  

Ziarenka są usuwane co tydzień, domyślnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kaw nie da się jednak łatwo usunąć, ale możesz stworzyć jednodniowy projekt w Markecie Inicjatyw, na który wszyscy użytkownicy wpłacą wszystkie swoje kawy, przez co będą mogli się ich pozbyć.

Aby przejść do ustawie administracyjnych kliknij w koło zębate po lewej stronie ekranu. Dostępny tam widok umożliwia Ci całościowe skonfigurowanie systemu według Twoich potrzeb.

Skupmy się jednak na profilu użytkownika, którego ustawienia są widoczne na trzeciej belce. Zaznaczając lub odznaczając wybrane elementy, możesz określić ich widoczność na profilu użytkowników. Masz do wyboru kilka możliwości:

 • Test osobowości – domyślnie wykorzystujemy tu model DISC, jednak możesz go zmienić, odnajdując właściwą belkę na panelu administracyjnym.
 • DNA Użytkownika czyli sposób na wzajemne poznanie swoich potrzeb w miejscu pracy, przyzwyczajeń czy upodobań. Liczbę elementów i przypisane do nich pytania również możesz zmodyfikować w panelu administracyjnym w odpowiedniej sekcji.
 • Motywatory to dodatkowa forma feedbacku i badania zadowolenia pracownika – czytaj więcej.
 • NPS to narzędzie oceny lojalności Twoich pracowników – dzięki 10-stopniowej skali mogą oni określić, w jakim stopniu są skłonni polecić Twoją firmę jako miejsce pracy.
 • Opis, czyli pole do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika.
 • Udostępniony feedback – o widoczności i udostępnianiu feedbacku dowiesz się więcej tutaj.
 • Kartki Kudo – widoczne będą te kartki, które użytkownik otrzymał.
 • Statystyki dotyczące poziomu wykorzystywania punktów – ich przekazywania, ilości utraconych itp.

Jako elementy stałe, na każdym profilu będą pojawiały się również:

 • Link polecający do programu partnerskiego
 • Role przypisane danemu użytkownikowi
 • oraz jednostki, do których należy użytkownik.

To bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz do panelu administracyjnego, wybierzesz u góry zakładkę „Moduły” i tam zaznaczysz lub odznaczysz moduły, które mają być włączone. 

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Zapisz zmiany” i gotowe! 🙂

<\/p>\n

To bardzo proste. Wystarczy, \u017ce wejdziesz do panelu administracyjnego, wybierzesz u g\u00f3ry zak\u0142adk\u0119 „Modu\u0142y” i tam zaznaczysz lub odznaczysz modu\u0142y, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 w\u0142\u0105czone.\u00a0<\/p>\n

<\/center>\n

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Zapisz zmiany” i gotowe! 🙂<\/p>\n

<\/p>\n

*Lider r\u00f3wnie\u017c mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 lub wy\u0142\u0105czy\u0107 dost\u0119pne modu\u0142y na poziomie zespo\u0142u\/projektu\/jednostki organizacyjnej.\u00a0<\/strong><\/p>"}}]}

Subskrypcja i płatności

Obecnie obowiązuje model oparty o rozdzielność modułów. Oznacza to, że możesz wybrać i opłacić wyłącznie te moduły, które są Ci przydatne. Ceny poszczególnych modułów znajdziesz na stronie Cennika. Jeśli zdecydujesz się jednak na korzystanie ze wszystkich modułów, cena za użytkownika wynosić będzie dokładnie 28 PLN. I ani grosza więcej!

Płatność odbywa się w modelu subskrypcyjnym – w wybranym przez siebie momencie podpinasz swoją kartę płatniczą, a my co 30 dni pobieramy opłatę, której wysokość jest zależna od liczby użytkowników w Twojej organizacji i modułów, których używacie.

Przed dokonaniem patności udaj się do zakładki Ustawienia > Moduły i zadbaj o to, aby wyłączyć wszystkie moduły, z których nie chcesz korzystać. Pamiętaj o zapisaniu zmian! 
Po tym możesz przejść już do płatności.

Kiedy Twój okres testowy dobiega końca, wejdź w Ustawienia > Subskrypcja i kliknij przycisk „Startujemy!”. Aplikacja samoczynnie przeniesie Cię do zakładki „Plan”, w której musisz uzupełnić wymagane dane i określić preferowany sposób płatności.   Jeżeli nie chcesz dokonywać płatności przy użyciu karty płatniczej lub PayPal – skontaktuj się z nami.

Proces wyłączenia moduły w trakcie trwającego już okresu rozliczeniowego wygląda dokładnie tak samo jak przed dokonaniem płatności. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Moduły i pod wybranym modułem kliknij przycisk „Wybrano”, aby zmienił swój kolor z niebieskiego na biały.

Jeśli do tej pory płacił*eś za korzystanie z tego modułu, jego wyłączenie poskutkuje obniżeniem kolejnej faktury o jego koszt w przeliczeniu na liczbę użytkowników w Twojej organizacji w następnym cyklu płatniczym.

W ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania Twojej płatności wyślemy fakturę na adres mailowy Administratora głównego. 

Profil Użytkownika

Profil i zawarte w nim elementy są bardzo istotne dla budowania zaufania i relacji w zespołach i projektach oraz całych organizacjach.

Założyliśmy w Teamtoolbox, że elementem niezbędnym do zbudowania zaufania, które wg. Patrica Lencioniego jest podstawą do zbudowania zespołu, najważniejsze jest tworzenie relacji, w oparciu o dobre poznanie siebie nawzajem.

Poszczególne elementy dostępne na profilu pozwalają Wam lepiej poznać inne osoby w organizacji, lepiej się z nimi komunikować i łatwiej artykułować swoje potrzeby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wspomnianej teorii Patricka Lencioniego, polecamy CI jego książkę pt. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej.

Moduły

Kompetencje
Kompetencje

Jeśli chcesz zmienić swój HI w trakcie jego żywotności, kliknij w ikonę HI w prawym górnym rogu (niezależnie od tego, czy jest biała czy szara).

Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI>

Kliknięcie ikony HI wywoła okno, dzięki któremu możesz skorygować swoje odpowiedzi w ankiecie i zupełnie zmienić ich wartości.

Happiness Index
Jeśli chcesz zmienić swój HI w trakcie jego żywotności, kliknij w ikonę HI w prawym górnym rogu (niezależnie od tego, czy jest biała czy szara).
Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI>

Kliknięcie ikony HI wywoła okno, dzięki któremu możesz skorygować swoje odpowiedzi w ankiecie i zupełnie zmienić ich wartości.

Przede wszystkim Happiness Index to narzędzie dwukierunkowe – służy nie tylko Twoim przełożonym w monitorowaniu poziomu zadowolenia swoich pracowników, ale służy również Tobie, jako pracownikowi, w dzieleniu się odczuciami związanymi z pracą i poziomem zadowolenia z niej.

Dlatego też uważamy, że komentarz jest pomocny nie tylko dla pracodawcy czy przełożonego, ale dla Ciebie, drogi użytkowniku, również!

Narzędzie Happiness Indexu zostało zastosowane w aplikacji z myślą o ciągłym udzielaniu feedbacku, doskonaleniu współpracy i zespołu, dlatego Twój komentarz (będący rozszerzeniem oceny liczbowej) jest przestrzenią do otwartego i rzetelnego komunikowania Twoich potrzeby i problemów, które wpływają na Twoje samopoczucie czy standard pracy. Oczywiście, skoro zdecydowaliście się jako organizacja na stosowanie HI, zakładamy korzystny scenariusz, w którym głosy pracowników są wysłuchiwane, dlatego zachęcamy Cię do pozostawiania komentarzy w przypadku obniżonego Happiness Indexu – Twój głos może zwrócić uwagę na problemy, o których inni nie potrafią mówić otwarcie. Możesz wiele zmienić 🙂
Poziom widoczności komentarzy ustawia administrator. W zależności od preferencji, są 3 poziomy ich widoczności:
   • wszyscy widzą poziom HI i komentarze wszystkich innych;
   • HI i komentarze danej osoby widzi tylko jej lider i zespół/projekt, w którym pracuje;
   • HI i komentarze danej osoby widzi tylko lider zespołu/projektu/.
   Jednak niezależnie od konfiguracji użytkownik ustawiając HI i wstawiając komentarz może zaznaczyć dodatkowy “checkbox” który powoduje, że komentarz widoczny jest tylko dla osób z uprawnieniami do obsługi HI i komentarzy. (patrz: grafika poniżej).

   Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI
W widoku HI, przy osobach, które uzupełniły komentarz lub ich HI jest na niskim poziomie zauważysz status w kolorze czerwonym. Jeżeli przy HI danej osoby zauważysz dodatkowy awatar użytkownika to oznacza to, że właśnie ten użytkownik zajmuje się tą konkretną sprawą.

Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI

Aby zamknąć wątek obsługi swojego HI, przejdź do zakładki z wykresem Happiness Indexu i odszukaj swoje nazwisko na liście pod nim. Kliknij w wątek, a następnie użyj czerwonego przycisku „Zamknij wątek”. Załatwione! 😉

Funkcja „Widzę Cię” jest najprostszą formą interakcji w zakresie aplikacji TeamToolbox. Kliknięcie ikony oka obok Happiness Indexu innego użytkownika oznacza wiadomość – widzę Cię, dostrzegam twoje starania i potrzeby.

Naszą inspiracją dla funkcji „Widzę Cię” było powitanie stosowane przez plemię Na’vi w filmie Avatar – użycie tego zwrotu oznaczało dobre zamiary, otwartość, chęć odkrywania i uważność. Trudno zaprzeczyć, że podobna filozofa przyświecała nam w trakcie tworzenia aplikacji, zatem ta ikona „oczka” ma dla nas symboliczne znaczenie i oznacza uważność na otaczających nas ludzi oraz ich potrzeby.

Poza tabelą HI, ikonę „Widzę Cię” znajdziesz również na profilu każdego użytkownika i tam możesz również użyć jej jako informacji dla wybranego użytkownika. Ostatnim miejscem, gdzie widnieje ikona Widzę Cię jest prawa część Twojego paska menu – tutaj możesz sprawdzić kto zostawił taką wiadomość dla Ciebie. 🙂
Kartki Kudo
Aby wysłać kartkę należy kliknąć na skrót Wyślij Kartkę na górnym niebieskim pasku aplikacji.

Możesz również wejść w moduł KARTKI, następnie wybrać zakładkę „Wysłane” i uzupełnić formularz według poniższej instrukcji.

Jak wysłać kartkę Kudo?

 1. Najpierw wybierz jaki rodzaj kartki chcesz wysłać. Do wyboru masz 6 fantastycznych wzorów.
 2. Następnie wybierz do kogo ma być wysłana kartka. Możesz wpisać tylko jedną osobę do której ma być wysłana kartka. Możesz również dodać własne lub zdefiniowane hashtagi, aby pomóc budować Księgę Kultury organizacji. Najpopularniejsze hashtagi wyświetlają się na stronie głównej na dashboardzie oraz są wysyłane co tydzień w ramach podsumowania tygodniowego.
 3. Tu jest miejsce na właściwą treść kartki. Możesz mieszać znaczniki @ i # z treścią dowolnie. Np: “Dziękuję @AdamKowalski za #zaangażowanie w projekt.”
 4. Jeżeli chcesz wysłać kartkę anonimowo, możesz zaznaczyć ten checkbox.
 5. Aby upewnić się jak będzie wyglądała kartka, kliknij na przycisk PODGLĄD. Po kliknięciu wygeneruje się podgląd kartki.
 6. Jeżeli chcesz usunąć treść kartki, naciśnij WYCZYŚĆ.
Aby wysłać kartkę Kudo na zewnątrz, wybierz „Wyślij kartkę” na górnym pasku. Ta czynność automatycznie przeniesie Cię do zakładki umożliwiającej przekazanie kartki. Następnie tuż pod górnym paskiem menu wybierz zakładkę „Na zewnątrz”. Aplikacja przeniesie Cię do poniższego widoku – uzupełnij okienko zgodnie z wymaganiami i gotowe!

Jest to część aplikacji, w której możesz zobaczyć wszystkie wysłane do tej pory (wewnątrz waszej organizacji) kartki Kudo. Aby zobaczyć Ścianę kartke Kudo wystarczy wybrać moduł Kudo na lewym pasku menu, a aplikacja przeniesie Cię tam automatycznie.

Celem Ściany kartek Kudo jest transparentne ukazanie dobrej energii, jaka łączy członków Twojej organizacji. Możesz stąd również pobrać kartki Kudo w formie pliku lub przesegregować kartki według użytkowników lub dat, aby sprawdzić trendy i najbardziej aktywnych członków zespołu.

Przede wszystkim, aby móc pobrać kartki, musisz posiadać odpowiednie uprawnienie nadane przez Administratora Głównego (CARDS_DOWNLOAD) lub nim być. Jeśli spełniasz powyższy warunek, przejdź do zakładki „Kartki Kudo” na lewym pasku i odszukaj przycisk „Pobierz Kartki Kudo” w prawym górnym rogu nad wszystkimi Kartkami, jakie widzisz. Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym aplikacja poprosi Cię o określenie dat, z jakich chcesz pobrać kartki. Poniżej możesz zobaczyć ile kartek udało się znaleźć. Kartki pobierane są z całej organizacji, więc włączony filtr nie ma tutaj znaczenia.

Po naciśnięciu przycisku POBIERZ, system zacznie generować kartki. Może to zająć chwilę – jest to uzależnione od ilości kartek w wybranym zakresie. Kartki są pobrane do pojedynczego pliku ZIP. Po rozpakowaniu każde zdjęcie jest osobnym plikiem graficznym.

Kartki Kudo to narzędzie transparentne, dlatego kartki Kudo które wysyłasz i otrzymujesz są widoczne dla wszystkich użytkowników Twojej aplikacji na ścianie kartek Kudo.

Market i Punkty

Aby utworzyć walutę w Markecie, wykorzystaliśmy koncepcję Merit Money bazującą na wymianie punktów za zasługi i dobrą współpracę.


W takim systemie każdy użytkownik otrzymuje co tydzień taką samą pulę punktów, ustaloną dla całej organizacji przez Administratora głównego lub Menedżera Marketu. Domyślnie punkty do rozdania nazwane są ziarenkami kawy.

W ramach wdzięczności lub okazania uznania, użytkownicy mogą sobie wzajemnie przekazywać dowolną ilość swoich ziaren kawy. 

Wówczas przekazane ziarenka kawy znikają z konta nadawcy, trafiają na konto obdarowanego i zamieniają się w filiżanki kawy. Stają się jednocześnie walutą do wykorzystania w Markecie.

Aby dokonać transferu punktów, na górnym pasku Menu wybierz „Przekaż punkty”. Wyświetli się zakładka z oknem, w którym zobaczysz poszczególne informacje:
Uzupełnij formularz zgodnie z instrukcją, kliknij „Prześlij” i gotowe! 😉
Aby zgłosić inicjatywę, przenieś się do widoku Marketu, klikając jego ikonę na lewym pasku Menu. Ponad wszystkimi już dostępnymi inicjatywami, po lewej stronie widnieje przycisk „Zaproponuj projekt”. Wciśnij go, a aplikacja przeniesie Cię do widoku tworzenia inicjatyw. Wypełnij formularz zgodnie z wymaganiami:
 • Tytuł projektu.
 • Krótki opis – będzie on widoczny w markecie w widoku ogólnym.
 • Obrazek projektu.
 • Długi opis – będzie widoczny dopiero po wejściu w szczegóły inicjatywy. Opisz dokładnie, co proponujesz lub zachęć do udziału w swojej inicjatywie. 🙂
 • Typ projektu – więcej na temat typów inicjatyw przeczytasz poniżej.
 • Cena projektu – jest to cena określona w filiżankach kaw, tzn. cena właściwa projektu w przeliczeniu na wartość środka płatniczego TTB. Ale nie martw się, jeśli nie znasz wartości waluty, administrator powinien ją skorygować przy akceptacji. 😉
 • Okres trwania – możesz stworzyć niekończącą się inicjatywę lub określić jej czas trwania na tydzień, jeśli taki jest jej charakter.

Na etapie zgłaszania projektu masz do wyboru dwa typy inicjatyw, które możesz wykorzystać właściwie na trzy sposoby.

Inicjatywy indywidualne – mogą być to produkty/usługi, które kupisz indywidualne np. Voucher do VR room, Voucher do SPA, bilety do kina czy dieta pudełkowa.

Inicjatywy grupowe – to świetny sposób na:

 • akcje charytatywne, w których wszyscy w organizacji wspierają jeden cel. Alternatywa dla programów CSR-owych. To inicjatywy społeczne – na zasadzie wsparcia crowdfundingowego – np. polakpotrafi.pl.
 • akcje zespołowe – takie jak zbiórki na wyposażenie danego działu czy realizację szalonych pomysłów, które sprawią radość Wam wszystkim.

Pamiętaj jednak, że projekty, które proponujesz, muszą być zgodne z kulturą Twojej firmy i nie powinny godzić w dobro innych użytkowników.

Czy wiesz, że punkty znikają?

Jeśli ziarna kawy nie zostaną przekazane przed datą przyznania nowej puli, przepadną i znikną – nie będziesz w stanie już ich rozdać. Wskutek wygasania niewykorzystanych punktów, część z nich nie zamieni się już w filiżanki kawy – czyli ich realna wartość nie zostanie wykorzystana na inicjatywy.

Feedback
Zacznijmy od najważniejszego – komunikacja związana z feedbackiem nie jest transparentna, nie musisz obawiać się, że wszyscy zobaczą Twój feedback. Widzisz go Ty jako odbiorca, jego nadawca i osoby administrujące z odpowiednim uprawnieniem. Oczywiście, masz możliwość upublicznienia feedbacku, który otrzymasz od innych użytkowników, a instrukcja znajduje się poniżej 🙂 Aby udostępnić otrzymany feedback na swoim profilu należy w module Feedback przejść do zakładki „Otrzymane”, wybrać feedback, którym chcesz podzielić się z innymi i nacisnąć checkbox „Udostępnij na profilu”.
Zawartość przełącznika
Role
Komunikacja w zespole: Tablica, To-Do, Chat i Księga Kultury

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?

E-mail:

Obserwuj nas na:

<\/p>\n

Subskrypcja i płatności

Obecnie obowiązuje model oparty o rozdzielność modułów. Oznacza to, że możesz wybrać i opłacić wyłącznie te moduły, które są Ci przydatne. Ceny poszczególnych modułów znajdziesz na stronie Cennika. Jeśli zdecydujesz się jednak na korzystanie ze wszystkich modułów, cena za użytkownika wynosić będzie dokładnie 28 PLN. I ani grosza więcej!

Płatność odbywa się w modelu subskrypcyjnym – w wybranym przez siebie momencie podpinasz swoją kartę płatniczą, a my co 30 dni pobieramy opłatę, której wysokość jest zależna od liczby użytkowników w Twojej organizacji i modułów, których używacie.

Przed dokonaniem patności udaj się do zakładki Ustawienia > Moduły i zadbaj o to, aby wyłączyć wszystkie moduły, z których nie chcesz korzystać. Pamiętaj o zapisaniu zmian! 
Po tym możesz przejść już do płatności.

Kiedy Twój okres testowy dobiega końca, wejdź w Ustawienia > Subskrypcja i kliknij przycisk „Startujemy!”. Aplikacja samoczynnie przeniesie Cię do zakładki „Plan”, w której musisz uzupełnić wymagane dane i określić preferowany sposób płatności.   Jeżeli nie chcesz dokonywać płatności przy użyciu karty płatniczej lub PayPal – skontaktuj się z nami.

Proces wyłączenia moduły w trakcie trwającego już okresu rozliczeniowego wygląda dokładnie tak samo jak przed dokonaniem płatności. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Moduły i pod wybranym modułem kliknij przycisk „Wybrano”, aby zmienił swój kolor z niebieskiego na biały.

Jeśli do tej pory płacił*eś za korzystanie z tego modułu, jego wyłączenie poskutkuje obniżeniem kolejnej faktury o jego koszt w przeliczeniu na liczbę użytkowników w Twojej organizacji w następnym cyklu płatniczym.

W ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania Twojej płatności wyślemy fakturę na adres mailowy Administratora głównego. 

Profil Użytkownika

Profil i zawarte w nim elementy są bardzo istotne dla budowania zaufania i relacji w zespołach i projektach oraz całych organizacjach.

Założyliśmy w Teamtoolbox, że elementem niezbędnym do zbudowania zaufania, które wg. Patrica Lencioniego jest podstawą do zbudowania zespołu, najważniejsze jest tworzenie relacji, w oparciu o dobre poznanie siebie nawzajem.

Poszczególne elementy dostępne na profilu pozwalają Wam lepiej poznać inne osoby w organizacji, lepiej się z nimi komunikować i łatwiej artykułować swoje potrzeby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wspomnianej teorii Patricka Lencioniego, polecamy CI jego książkę pt. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej.

Moduły

Kompetencje
Kompetencje

Jeśli chcesz zmienić swój HI w trakcie jego żywotności, kliknij w ikonę HI w prawym górnym rogu (niezależnie od tego, czy jest biała czy szara).

Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI>

Kliknięcie ikony HI wywoła okno, dzięki któremu możesz skorygować swoje odpowiedzi w ankiecie i zupełnie zmienić ich wartości.

Happiness Index
Jeśli chcesz zmienić swój HI w trakcie jego żywotności, kliknij w ikonę HI w prawym górnym rogu (niezależnie od tego, czy jest biała czy szara).
Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI>

Kliknięcie ikony HI wywoła okno, dzięki któremu możesz skorygować swoje odpowiedzi w ankiecie i zupełnie zmienić ich wartości.

Przede wszystkim Happiness Index to narzędzie dwukierunkowe – służy nie tylko Twoim przełożonym w monitorowaniu poziomu zadowolenia swoich pracowników, ale służy również Tobie, jako pracownikowi, w dzieleniu się odczuciami związanymi z pracą i poziomem zadowolenia z niej.

Dlatego też uważamy, że komentarz jest pomocny nie tylko dla pracodawcy czy przełożonego, ale dla Ciebie, drogi użytkowniku, również!

Narzędzie Happiness Indexu zostało zastosowane w aplikacji z myślą o ciągłym udzielaniu feedbacku, doskonaleniu współpracy i zespołu, dlatego Twój komentarz (będący rozszerzeniem oceny liczbowej) jest przestrzenią do otwartego i rzetelnego komunikowania Twoich potrzeby i problemów, które wpływają na Twoje samopoczucie czy standard pracy. Oczywiście, skoro zdecydowaliście się jako organizacja na stosowanie HI, zakładamy korzystny scenariusz, w którym głosy pracowników są wysłuchiwane, dlatego zachęcamy Cię do pozostawiania komentarzy w przypadku obniżonego Happiness Indexu – Twój głos może zwrócić uwagę na problemy, o których inni nie potrafią mówić otwarcie. Możesz wiele zmienić 🙂
Poziom widoczności komentarzy ustawia administrator. W zależności od preferencji, są 3 poziomy ich widoczności:
   • wszyscy widzą poziom HI i komentarze wszystkich innych;
   • HI i komentarze danej osoby widzi tylko jej lider i zespół/projekt, w którym pracuje;
   • HI i komentarze danej osoby widzi tylko lider zespołu/projektu/.
   Jednak niezależnie od konfiguracji użytkownik ustawiając HI i wstawiając komentarz może zaznaczyć dodatkowy “checkbox” który powoduje, że komentarz widoczny jest tylko dla osób z uprawnieniami do obsługi HI i komentarzy. (patrz: grafika poniżej).

   Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI
W widoku HI, przy osobach, które uzupełniły komentarz lub ich HI jest na niskim poziomie zauważysz status w kolorze czerwonym. Jeżeli przy HI danej osoby zauważysz dodatkowy awatar użytkownika to oznacza to, że właśnie ten użytkownik zajmuje się tą konkretną sprawą.

Ograniczenie widoczności komentarza Happiness Index HI

Aby zamknąć wątek obsługi swojego HI, przejdź do zakładki z wykresem Happiness Indexu i odszukaj swoje nazwisko na liście pod nim. Kliknij w wątek, a następnie użyj czerwonego przycisku „Zamknij wątek”. Załatwione! 😉

Funkcja „Widzę Cię” jest najprostszą formą interakcji w zakresie aplikacji TeamToolbox. Kliknięcie ikony oka obok Happiness Indexu innego użytkownika oznacza wiadomość – widzę Cię, dostrzegam twoje starania i potrzeby.

Naszą inspiracją dla funkcji „Widzę Cię” było powitanie stosowane przez plemię Na’vi w filmie Avatar – użycie tego zwrotu oznaczało dobre zamiary, otwartość, chęć odkrywania i uważność. Trudno zaprzeczyć, że podobna filozofa przyświecała nam w trakcie tworzenia aplikacji, zatem ta ikona „oczka” ma dla nas symboliczne znaczenie i oznacza uważność na otaczających nas ludzi oraz ich potrzeby.

Poza tabelą HI, ikonę „Widzę Cię” znajdziesz również na profilu każdego użytkownika i tam możesz również użyć jej jako informacji dla wybranego użytkownika. Ostatnim miejscem, gdzie widnieje ikona Widzę Cię jest prawa część Twojego paska menu – tutaj możesz sprawdzić kto zostawił taką wiadomość dla Ciebie. 🙂
Kartki Kudo
Aby wysłać kartkę należy kliknąć na skrót Wyślij Kartkę na górnym niebieskim pasku aplikacji.

Możesz również wejść w moduł KARTKI, następnie wybrać zakładkę „Wysłane” i uzupełnić formularz według poniższej instrukcji.

Jak wysłać kartkę Kudo?

 1. Najpierw wybierz jaki rodzaj kartki chcesz wysłać. Do wyboru masz 6 fantastycznych wzorów.
 2. Następnie wybierz do kogo ma być wysłana kartka. Możesz wpisać tylko jedną osobę do której ma być wysłana kartka. Możesz również dodać własne lub zdefiniowane hashtagi, aby pomóc budować Księgę Kultury organizacji. Najpopularniejsze hashtagi wyświetlają się na stronie głównej na dashboardzie oraz są wysyłane co tydzień w ramach podsumowania tygodniowego.
 3. Tu jest miejsce na właściwą treść kartki. Możesz mieszać znaczniki @ i # z treścią dowolnie. Np: “Dziękuję @AdamKowalski za #zaangażowanie w projekt.”
 4. Jeżeli chcesz wysłać kartkę anonimowo, możesz zaznaczyć ten checkbox.
 5. Aby upewnić się jak będzie wyglądała kartka, kliknij na przycisk PODGLĄD. Po kliknięciu wygeneruje się podgląd kartki.
 6. Jeżeli chcesz usunąć treść kartki, naciśnij WYCZYŚĆ.
Aby wysłać kartkę Kudo na zewnątrz, wybierz „Wyślij kartkę” na górnym pasku. Ta czynność automatycznie przeniesie Cię do zakładki umożliwiającej przekazanie kartki. Następnie tuż pod górnym paskiem menu wybierz zakładkę „Na zewnątrz”. Aplikacja przeniesie Cię do poniższego widoku – uzupełnij okienko zgodnie z wymaganiami i gotowe!

Jest to część aplikacji, w której możesz zobaczyć wszystkie wysłane do tej pory (wewnątrz waszej organizacji) kartki Kudo. Aby zobaczyć Ścianę kartke Kudo wystarczy wybrać moduł Kudo na lewym pasku menu, a aplikacja przeniesie Cię tam automatycznie.

Celem Ściany kartek Kudo jest transparentne ukazanie dobrej energii, jaka łączy członków Twojej organizacji. Możesz stąd również pobrać kartki Kudo w formie pliku lub przesegregować kartki według użytkowników lub dat, aby sprawdzić trendy i najbardziej aktywnych członków zespołu.

Przede wszystkim, aby móc pobrać kartki, musisz posiadać odpowiednie uprawnienie nadane przez Administratora Głównego (CARDS_DOWNLOAD) lub nim być. Jeśli spełniasz powyższy warunek, przejdź do zakładki „Kartki Kudo” na lewym pasku i odszukaj przycisk „Pobierz Kartki Kudo” w prawym górnym rogu nad wszystkimi Kartkami, jakie widzisz. Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym aplikacja poprosi Cię o określenie dat, z jakich chcesz pobrać kartki. Poniżej możesz zobaczyć ile kartek udało się znaleźć. Kartki pobierane są z całej organizacji, więc włączony filtr nie ma tutaj znaczenia.

Po naciśnięciu przycisku POBIERZ, system zacznie generować kartki. Może to zająć chwilę – jest to uzależnione od ilości kartek w wybranym zakresie. Kartki są pobrane do pojedynczego pliku ZIP. Po rozpakowaniu każde zdjęcie jest osobnym plikiem graficznym.

Kartki Kudo to narzędzie transparentne, dlatego kartki Kudo które wysyłasz i otrzymujesz są widoczne dla wszystkich użytkowników Twojej aplikacji na ścianie kartek Kudo.

Market i Punkty

Aby utworzyć walutę w Markecie, wykorzystaliśmy koncepcję Merit Money bazującą na wymianie punktów za zasługi i dobrą współpracę.


W takim systemie każdy użytkownik otrzymuje co tydzień taką samą pulę punktów, ustaloną dla całej organizacji przez Administratora głównego lub Menedżera Marketu. Domyślnie punkty do rozdania nazwane są ziarenkami kawy.

W ramach wdzięczności lub okazania uznania, użytkownicy mogą sobie wzajemnie przekazywać dowolną ilość swoich ziaren kawy. 

Wówczas przekazane ziarenka kawy znikają z konta nadawcy, trafiają na konto obdarowanego i zamieniają się w filiżanki kawy. Stają się jednocześnie walutą do wykorzystania w Markecie.

Aby dokonać transferu punktów, na górnym pasku Menu wybierz „Przekaż punkty”. Wyświetli się zakładka z oknem, w którym zobaczysz poszczególne informacje:
Uzupełnij formularz zgodnie z instrukcją, kliknij „Prześlij” i gotowe! 😉
Aby zgłosić inicjatywę, przenieś się do widoku Marketu, klikając jego ikonę na lewym pasku Menu. Ponad wszystkimi już dostępnymi inicjatywami, po lewej stronie widnieje przycisk „Zaproponuj projekt”. Wciśnij go, a aplikacja przeniesie Cię do widoku tworzenia inicjatyw. Wypełnij formularz zgodnie z wymaganiami:
 • Tytuł projektu.
 • Krótki opis – będzie on widoczny w markecie w widoku ogólnym.
 • Obrazek projektu.
 • Długi opis – będzie widoczny dopiero po wejściu w szczegóły inicjatywy. Opisz dokładnie, co proponujesz lub zachęć do udziału w swojej inicjatywie. 🙂
 • Typ projektu – więcej na temat typów inicjatyw przeczytasz poniżej.
 • Cena projektu – jest to cena określona w filiżankach kaw, tzn. cena właściwa projektu w przeliczeniu na wartość środka płatniczego TTB. Ale nie martw się, jeśli nie znasz wartości waluty, administrator powinien ją skorygować przy akceptacji. 😉
 • Okres trwania – możesz stworzyć niekończącą się inicjatywę lub określić jej czas trwania na tydzień, jeśli taki jest jej charakter.

Na etapie zgłaszania projektu masz do wyboru dwa typy inicjatyw, które możesz wykorzystać właściwie na trzy sposoby.

Inicjatywy indywidualne – mogą być to produkty/usługi, które kupisz indywidualne np. Voucher do VR room, Voucher do SPA, bilety do kina czy dieta pudełkowa.

Inicjatywy grupowe – to świetny sposób na:

 • akcje charytatywne, w których wszyscy w organizacji wspierają jeden cel. Alternatywa dla programów CSR-owych. To inicjatywy społeczne – na zasadzie wsparcia crowdfundingowego – np. polakpotrafi.pl.
 • akcje zespołowe – takie jak zbiórki na wyposażenie danego działu czy realizację szalonych pomysłów, które sprawią radość Wam wszystkim.

Pamiętaj jednak, że projekty, które proponujesz, muszą być zgodne z kulturą Twojej firmy i nie powinny godzić w dobro innych użytkowników.

Czy wiesz, że punkty znikają?

Jeśli ziarna kawy nie zostaną przekazane przed datą przyznania nowej puli, przepadną i znikną – nie będziesz w stanie już ich rozdać. Wskutek wygasania niewykorzystanych punktów, część z nich nie zamieni się już w filiżanki kawy – czyli ich realna wartość nie zostanie wykorzystana na inicjatywy.

Feedback
Zacznijmy od najważniejszego – komunikacja związana z feedbackiem nie jest transparentna, nie musisz obawiać się, że wszyscy zobaczą Twój feedback. Widzisz go Ty jako odbiorca, jego nadawca i osoby administrujące z odpowiednim uprawnieniem. Oczywiście, masz możliwość upublicznienia feedbacku, który otrzymasz od innych użytkowników, a instrukcja znajduje się poniżej 🙂 Aby udostępnić otrzymany feedback na swoim profilu należy w module Feedback przejść do zakładki „Otrzymane”, wybrać feedback, którym chcesz podzielić się z innymi i nacisnąć checkbox „Udostępnij na profilu”.
Zawartość przełącznika
Role
Komunikacja w zespole: Tablica, To-Do, Chat i Księga Kultury

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?

E-mail:

Obserwuj nas na:

<\/p>\n

Jako elementy sta\u0142e, na ka\u017cdym profilu b\u0119d\u0105 pojawia\u0142y si\u0119 r\u00f3wnie\u017c:<\/p>\n

<\/p>\n