W czym pomoże mi TeamToolbox?

Teamtoolbox może pomóc Ci w budowaniu kultury organizacyjnej, w której centrum jest człowiek oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez pracę zdalną i rozproszenie członków zespołów. 

Odpowiadamy na wyzwania, które stoją przed organizacjami w świecie VUCA:

  • budowanie kultury doceniania (Merit Money, Kudo),
  • szeroko pojęty feedback (feedback klasyczny, HI, Kudo, Merit Money),
  • stworzenie angażującego systemu kafeteryjnego i CSR (Market i Merit Money),
  • ciągły monitoring zadowolenia pracowników (HI, motywatory, NPS pracownika – wszystko mierzone w trybie ciągłym),
  • efektywne budowanie zespołów (Kompetencje, DNA Użytkownika, Motywatory, Style Osobowości),
  • zwiększenie efektywności komunikacji i współpracy (Wall, TO-DO i Chat),
  • Social Culture Book budowany przez społeczność (Kudo, Merit Money).

Jeśli dowiedzieć się więcej o zastosowaniu dostępnych funkcjonalności  – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu
lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io, a postaramy się pomóc 🙂