Jak zainstalować plugin i zintegrować Teamtoolbox ze Slack?

Uwaga – Plugin może zainstalować osoba która jest administratorem aplikacji Slack lub ma uprawnienia do instalacji dodatków oraz jest administratorem Teamtoolbox. Do poprawnego działania pluginu wymagane jest, aby adresy email użytkowników Slack’a były takie same jak adresy email użytkowników Teamtoolbox.

1. Przejdź do zakładki “Administracja” w Teamtoolbox i odszukaj panel “INTEGRACJE ZEWNĘTRZNE”.

2. W sekcji “Integracja ze Slackiem” wciśnij link “Zainstaluj dodatek Slack Teamtoolbox”.

3. System przeniesie Cię do aplikacji Slack, gdzie musisz wybrać pokój w ramach którego wysłanie zostanie potwierdzenie o instalacji pluginu. Wciśnij przycisk “Allow”.

4. Po poprawnej instalacji wrócisz do Teamtoolbox, gdzie zobaczysz poniższy komunikat:

Integracja Slack z Teamtoolbox

5. Od tej pory użytkownicy mogą korzystać z nowych komend w aplikacji Slack!

Komendy Slack odpowiadające funkcjonalnościom Teamtoolbox

Plugin udostępnia trzy funkcjonalności Teamtoolbox (aby wyświetlić pomoc do każdej z nich wpisz np. /kudo help):

  1. /hi – sprawdzanie i ustawianie Happiness Index
  2. /kudo – wysyłanie kartek kudo do innych użytkowników
  3. /merit – (w wersji aplikacji 3.3.17) lub /points (w następnych wersjach) – wysyłanie punktów do innych użytkowników

Jeśli jednak potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂

Kategorie: Rozszerzenia