Co pobrać, jak zainstalować i zintegrować TeamToolbox z Jira?

Przede wszystkim, aby plugin działał poprawnie adresy email użytkowników w Jirze muszą być takie same jak adresy email użytkowników TeamToolbox.

1. Pobierz najnowszą wersję pluginu znajdującą się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1Cgc0OVDXaIPWeEUH9l3b4sjaFfG1Ajt_

2. Jako administrator Jiry wejdź na podstronę “Dodatki”

3. Następnie wybierz zakładkę “Zarządzaj dodatkami”

4. Wybierz opcję “Prześlij dodatek”

5. W oknie dialogowym wybierz “Wybierz plik” i wskaż plik z pluginem pobranym w punkcie 1. Po wciśnięciu “Prześlij” rozpocznie się instalacja pluginu

6. Po poprawnej instalacji pluginu wyświetli się poniższy komunikat

7. Teraz skonfiguruj plugin, w tym celu kliknij “Konfiguruj”

8. Uzupełnij parametry tak jak poniżej

W polu TTB Server Username i TTB Server Password wpisujemy login i hasło użytkownika integracyjnego. Parametry te możemy znaleźć na podstronie Administracja w sekcji “Integracje zewnętrzne”.
Uwaga – dostęp do sekcji “Integracje zewnętrzne” mają tylko osoby z uprawnieniem ADMINISTRATION_MANAGE_INTEGRATIONS.

9. Po wciśnięciu przycisku “Save” zobaczymy poniższy komunikat

10. Od tej pory możesz korzystać z pluginu. W górnej belce Jiry dostępna będzie nowa zakładka o nazwie “TeamToolbox”

Udostępnia ona trzy funkcjonalności TeamToolbox:
  • Set Happiness Index – możliwość uzupełniania Happiness Index
  • Send Kudo Card – wysyłanie kartek kudo do innych użytkowników
  • Send Merit Money – wysyłanie punktów do innych użytkowników

Drugim miejscem w którym dostępne są funkcjonalności 2 i 3, są wszystkie wystąpienia nazw innych użytkowników. Wystarczy najechać myszką na imię użytkownika, a po chwili pojawi się panel na którym wybieramy “Więcej”.

Jeśli jednak potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂