Jeśli chcesz zintegrować Teamtoolbox z Jira, aby plugin działał poprawnie adresy email użytkowników w Jirze muszą być takie same jak adresy email użytkowników TeamToolbox.

1. Pobierz najnowszą wersję pluginu JIRA znajdującą się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1Cgc0OVDXaIPWeEUH9l3b4sjaFfG1Ajt_

2. Jako administrator Jiry wejdź na podstronę “Dodatki”

3. Następnie wybierz zakładkę “Zarządzaj dodatkami”.

4. Wybierz opcję “Prześlij dodatek”.

5. W oknie dialogowym wybierz “Wybierz plik” i wskaż plik z pluginem JIRA pobranym w punkcie 1. Po wciśnięciu “Prześlij” rozpocznie się instalacja pluginu.

6. Po poprawnej instalacji pluginu wyświetli się poniższy komunikat:

7. Teraz skonfiguruj plugin, w tym celu kliknij “Konfiguruj”.

8. Uzupełnij parametry tak jak poniżej:


W polu TTB Server Username i TTB Server Password wpisz login i hasło użytkownika integracyjnego. Parametry te możesz znaleźć na podstronie Administracja w sekcji “Integracje zewnętrzne”. Uwaga – dostęp do sekcji “Integracje zewnętrzne” mają tylko osoby z uprawnieniem ADMINISTRATION_MANAGE_INTEGRATIONS.

9. Po wciśnięciu przycisku “Save” zobaczysz poniższy komunikat:

10. Od tej pory możesz korzystać z pluginu. W górnej belce Jiry dostępna będzie nowa zakładka o nazwie “TeamToolbox”.

Udostępnia ona trzy funkcjonalności TeamToolbox:

  • Set Happiness Index – możliwość uzupełniania Happiness Index
  • Send Kudo Card – wysyłanie kartek kudo do innych użytkowników
  • Send Merit Money – wysyłanie punktów do innych użytkowników

Drugim miejscem w którym dostępne są funkcjonalności 2 i 3, są wszystkie wystąpienia nazw innych użytkowników. Wystarczy najechać myszką na imię użytkownika, a po chwili pojawi się panel na którym wybieramy “Więcej”.

Zobacz też:

Jeśli jednak potrzebujesz merytorycznego wsparcia z naszej strony – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂