Jak i dlaczego je ustawić?

Dziesięć Motywatorów, które znajdują się na profilu każdego użytkownika to narzędzie zaczerpnięte z filozofii Managementu 3.0 wg. Jurgena Appelo.

Zastosowanie Motywatorów ma na celu określenie 3 z 10 wewnętrznych potrzeb, które kierunkują Twoje codzienne działania, również te w środowisku służbowym. Poziom ich zadowolenia wpływa na Twoją satysfakcję z pracy i poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ich znaczenie odnosi się do podstawowych wewnętrznych potrzeb psychologicznych każdego człowieka.

Zanim przejdziemy do ich zastosowania, poniżej znajdują się ich definicje.

Akceptacja – ludzie wokół mnie akceptują to, co robię i to kim jestem. Ciekawość – mam wiele rzeczy do zrozumienia i okrycia w mojej pracy. Wolność – mam własne zdanie i pracę, za którą czuję się odpowiedzialny. Cel – pracuję w środowisku, które pozwala mi na realizację moich celów. Honor – ludzie, z którymi pracuję, szanują moje osobiste wartości. Mistrzostwo – moja praca jest wyzwaniem, ale wciąż jest w zasięgu moich sił i zdolności. Porządek – pracuję w stabilnym środowisko, ma ono zasady, z którymi się zgadzam. Siła – mam wpływ na moje środowisko i ludzi, którymi się otaczam. Relacja – mam dobre stosunki z ludźmi, z którymi pracuję. Status – efekty mojej pracy są rozpoznawane i docenianie przez innych ludzi.
Aby ustawić Motywatory na swoim profilu, zapoznaj się z powyższymi definicjami i odpowiedz sobie na pytanie – które 3 z nich są dla mnie najważniejsze w pracy? Jakich warunków potrzebuję, aby być zadowolonym z pracy?

Następnie wejdź na swój profil w Teamtoolbox, odszukaj pole z Motywatorami i przeciągnij 3 z nich na pole z „+”. Ustaw je w kolejności, która wydaje Ci się najbardziej odpowiednia.

Po ustawieniu motywatorów pojawią się nad nimi suwaki z 3-stopniową skalą zaspokojenia – używaj ich do zasygnalizowania, na jakim poziomie odczuwasz spełnienie danej potrzeby w obecnej sytuacji zawodowej. 

Zielony – mój motywator jest zaspokojony, czuję się dobrze.
Żółty – mój motywator jest częściowo spełniony, ale widzę przestrzeń do poprawy.
Czerwony – czuję, że moja wewnętrzna potrzeba nie jest zaspokojona i źle mi z tym.

Ustawione motywatory służą nie tylko członkom zespołu, ale również pracodawcy czy managerowi jako forma informacji zwrotnej. Dzięki temu narzędziu można łatwo rejestrować zmiany, jakie zachodzą w nastrojach i odczuciach pracowników. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami poprzez chat w prawym dolnym rogu ekranu lub napisz do nas na hello@teamtoolbox.io i postaramy się znaleźć rozwiązanie 🙂
Kategorie: FAQ